Fødevareministeriet: Lug ud i lovgivningen

Fødevareminister vil gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark
04 jul 2023

Der er mange regler på fødevareområdet, som man skal tage hensyn til i rollen som landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark. Reglerne spiller en vigtig rolle i samfundet - f.eks. i forhold til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljø - og de skal sikre, at den politik, Folketinget og det europæiske fælleskab i EU har vedtaget, bliver til virkelighed.

Men indimellem kan der gemme sig regler, som kan virke som unødigt bøvlede og komplekse at overholde.

Fødevareminister Jacob Jensen har nu været minister i knap et halvt år og er allerede stødt på regler, der undrer ham. Nu kickstarter ministeren projektet Lug ud i lovgivningen – et større regelforenklingsprojekt, der skal gennemgå reglerne på ressortområdet og luge ud, hvor det giver mening.

Jeg er allerede efter et halvt år i ministerstolen stødt på flere regler, der undrer mig. Danmark er f.eks. det eneste land i EU, der har krav til, at æg skal stå på køl i supermarkedet. Og så har vi et krav om, at alle landmænd skal omlægge fire pct. af deres omdriftsareal til natur, hvilket også gælder 4 pct. af deres drivhuse på arealerne. Vi har regler, der kan virke unødigt bøvlede eller spænder ben ude i virkeligheden i forhold til de formål, vi gerne vil opnå. Derfor starter jeg nu regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen, som bl.a. skal give alle muligheden for at byde ind med eksempler på regler, der virker unødigt bøvlede. Målet er klart: Det skal gøres lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) i forbindelse med lanceringen af kampagnen regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen.

Fakta:

  • På området for fødevarer, landbrug og fiskeri er reglerne ofte fastlagt som fælles rammer på EU-plan, og sådan at den mere tekniske gennemførelse og udmøntning overlades til regeringen og sker via bekendtgørelser.
  • Første fase i projektet er lanceringen af postkassen lugud@fvm.dk, hvor alle, der har kendskab til regler der kan virke unødigt bøvlede i reguleringen af fødevarer, landbrug og fiskeri, kan skrive ind med eksempler.
  • Samtidig igangsætter ministeren et arbejde med en lang række interessenter på området for at få deres input til, hvor der er regler, der virker unødigt bøvlede og spænder ben.
  • Når der er skabt et overblik over, hvor de unødigt bøvlede regler gemmer sig, vil et større arbejde med at få kigget nærmere på reglerne og rydde op, gå i gang.

Flere Nyheder