Danmarks Fiskeriforening satser på mere MSC-fisk

For at gøre betingelserne for deltagelse mere gennemskueligt har Danmarks Fiskeriforening nu udarbejdet retningslinjer for deltagelse.
28 okt 2018

Danmarks Fiskeriforening PO har sammen med flere samarbejdspartnere over de seneste 10 år gjort en kolossal indsats for at få så stor en andel af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket. Indsatsen har båret frugt – i 2017 var over 90 procent af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret.

Danske fiskere er verdensmestre i bæredygtighed: Ingen andre lande i verden har så stor en andel af deres fiskeri MSC-mærket, lyder det fra Dannarks Fiskeriforening.

Men over 90 procent er ikke nok – det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at alt dansk fiskeri kan blive bæredygtighedscertificeret.

Da der blev rejst tvivl om, at hvordan man kan deltage i bæredygtighedscertificeringen, meldte Danmarks Fiskeriforening i juni måned ud, at det er muligt for alle danske fiskere at blive omfattet af MSC certificeringen.

For at gøre betingelserne for deltagelse mere gennemskueligt har Danmarks Fiskeriforening nu udarbejdet retningslinjer for deltagelse. For at deltage i MSC-certificeringen skal et fartøj opfylde følgende betingelser:

  • Man skal drive fiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Man skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for certificeringen
  • Man skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen – Fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne.

Der er få danske fartøjer, som ikke er med i certificeringen i dag og som muligvis kan være med. Danmarks Fiskeriforening ser gerne, at også disse fartøjer overvejer at deltage i certificeringen.

MSC-mærket er den internationalt anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri og giver markedsadgang både herhjemme og i de store eksportlande.

At være certificeret med bæredygtighedsmærke er en af de mærkesager, som Danmarks Fiskeriforening arbejder på at opnå.

Flere Nyheder