Danske fiskere jagter MSC-mærke til sild og brisling i Østersøen

90 procent af dansk fiskeri er allerede MSC-certificeret, men der skal mere til.
af Line Dalgaard Jensen
25 okt 2018

Også brisling og sild fra Østersøen skal kunne pryde sig med det blå bæredygtighedsmærke, og derfor er Danmark, Sverige, Tyskland og Estland nu gået i gang med en vurderingsproces, hvor det vil vise sig, om fiskeriet kan opfylde kravene i MSCs fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri.

- Det er glædeligt, at certificeringen af Østersøbrislingen og silden i Østlig Østersø nu går i gang, så vi kan levere endnu flere bæredygtighedscertificerede fisk. Samtidig betyder en certificering, at DPPO nærmer sig sin målsætning om, at alle fiskerier, som medlemmerne deltager i, skal være certificeret, siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation.

 

Lang og videnskabelig proces

Vurderingsprocessen er lang, og først engang til næste år vil det vise sig om fiskeriet opnår miljømærket fra MSC, som kendetegnes af en blå fisk.

MSC er en international miljømærkning som viser, at fiskene ikke er overfisket, men fra sunde levedygtige bestande, der kan opretholde et holdbart niveau.

Alle fakta bliver gennemgået af et 3 parts uafhængigt certificeringsorgan, der vurderer, om det danske svenske, tyske og estlandske fiskeri kan vurderes under en samlet certificering.

 

Samarbejde i Østersøen

Flere af landene omkring Østersøen har længe ønsket at komme i gang med certificering, men da der ikke har været nogen fælles forvaltningsplan, har det ikke været muligt. I de seneste år har man fået en EU-forvaltningsplan på plads og hermed kan flere af sildebestandene indgå i vurderinger for MSC's standard.

Tidligere på året opnåede Finland og Letland certificering på sild og brisling i juni 2018.  Nu starter samarbejdet op mellem danske, svenske, tyske og estiske fiskere om at indgå i en samlet certificering, da der fiskes på den samme bestand.

- Hos MSC er vi glade for at fiskerne samarbejder på tværs af landene for at sikre bæredygtige fiskebestande i Østersøen, siger Majken Møller, kommunikations- og marketingchef for MSC Danmark.

 

Stor andel af det pelagiske fiskeri

Gruppen af fiskeriorganisationer fra de 4 lande repræsenterer ca. 40 % af fangsten af sild og brisling fra den centrale del af Østersøen samt ca. 20 % af silden i den botniske bugt, så det er en betydelig andel af det pelagiske fiskeri i Østersøen, der går i gang med vurderingsprocessen.

Sild er en stimefisk ligesom brisling og den opholder sig primært ude på åbent hav. Østersøsilden er en brakvandsvariant og er noget mindre en dens slægtninge i blandt andet Nordsøen.Den netop opstartede certificeringsprocess for bæredygtig sild og brisling omfatter sildebestandene som opholder sig i den centrale og østlige del af Østersøen og i den botniske bugt.

Både brisling og sild er primært fanget med pelagisk trawl. Størstedelen af de danske fangster bliver forarbejdet til fiskemel og olie.

Flere Nyheder