DFPO: Helt urimeligt og ødelæggende for bundgarnsfiskeriet i Sydhavn

At bygge på stejlepladsen, kræver at området bliver affedet og at et nævn afgør sagen
af Line Dalgaard Jensen
28 sep 2018

At Sydhavns bundgarnsfiskere står til at miste deres stejleplads, er fuldstændig uacceptabelt. Sådan lyder meldingen fra Danmarks Fiskeriforening, som går ind i sagen og bakker op om både Brian Kyed og Poul Rasmussen.

– Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi vil gøre, hvad vi kan for, at bundgarnsfiskerne fortsat kan bruge stejlepladsen. Det er helt urimelige, at politikerne med så kort varsel vil udlægge området til boligbyggeri, og at de slet ikke tager hensyn til fiskeret, som i årtier har formet området, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening deltog derfor i september i et borgermøde og tager nu kontakt til Københavns borgerrepræsentation for at gøre opmærksom på, at beslutningen er ødelæggende for fiskeriet. Forhåbentlig vil politikerne ændre mening, når de hører de velbegrundede indvendinger.

Danmarks Fiskeriforenings indvendinger: 

  • Nævnsafgørelse (Fiskeriloven, paragraf 84)
    Skal der bygges på stejlepladsen, kan det ikke bare ske uden videre. Politikerne skal bl.a. være opmærksomme på Fiskerilovens paragraf 84: retten til nævnsafgørelse. Ifølge paragraffen kan fiskerne forlange, at et nævn bliver nedsat og afgør, om en bestemt plads må bruges til bådene, klargøring af redskaber, som tørreplads mm..

  • Fredet jord
    Fiskerne står også med et andet kort på hånden. Jorden er fredet. Derfor skal den affedes, før man kan bygge, hvilket kræver en høring. Danmarks Fiskeriforening forventer, at fiskerne er hørringsberettiget.

Flere Nyheder