DFPO kræver regulering af sæler

Alt andet går ud over torsken og fiskeriet
05 maj 2017

Nu har der været snakket og diskuteret frem og tilbage i tilstrækkelig mange år, uden at det har ført til, at der er sket noget, når det handler om sælernes hærgen mod både fiskebestande og fiskere. Nu skal der handling til, mener formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

– Det her går ud over torsken, og det går ud over fiskerne, og det sker i en grad, så der skal gøres noget, siger formand Svend-Erik Andersen og ridser kravene fra fiskerne og DFPO op.

– Vores krav er, at den nationale forvaltningsplan, man er i færd med at lave, selvfølgelig skal indeholde en regulering af sæler. Men der skal også samtidig ske en general regulering af sælbestanden i samarbejde med de øvrige lande omkring Østersøen, fordi sælbestanden er alt for høj.

 

Regulering er nødvendig

Det er snart mange år siden, at de bornholmske fiskere som nogle af de første begyndte at gøre opmærksom på, at ikke mindst gråsælerne var i kraftig stigning i farvandene omkring Bornholm. Der blev leveret talrige billeder af store flokke af gråsæler, der solede sig på klipperne på Christiansø, og samtidig begyndte billeder af skambidte torsk og laks at strømme ind.

Danmarks Fiskeriforening tog allerede den gang problematikken op, og siden har DFPO sammen med lokale fiskere gang på gang gjort opmærksom på problemet. Og at det er nødvendigt med en egentlig regulering af bestanden, hvis det kystnære fiskeri skal have en chance for at overleve.

 

Kompensation

Samtidig har Danmarks Fiskeriforening peget på et andet behov. Nemlig at fiskerne ikke kan vente på, at man fra myndighedernes side får lavet en forvaltningsplan, der så bl.a. skal indeholde tiltag til regulering af sælerne – inden det er klar, vil mange af fiskerne ganske enkelt have drejet nøglen om og forladt fiskeriet; tvunget ud af sælernes voldsomme hærgen.

– Så indtil forvaltningen og reguleringen kommer på plads, skal vi have lavet en midlertidig kompensationsordning til de fiskere, som det går hårdest ud over, siger Svend-Erik Andersen.

Kompensationsordningen har været helt central for såvel Danmarks Fiskeriforening som fiskerne. Og det er ikke en ordning, der er ukendt – i Sverige har man i årevis sørget for at kompensere de fiskere, der kan dokumentere, at de lider skade på grund af sælerne.

 

Sælskadet torsk fanget af fiskerne fra Rødvig

Flere Nyheder