Nye krav til MSC-fiskere

Husk PO-dagbogen og overhold det spritnye kodeks
af Line Dalgaard Jensen
09 aug 2018

Vil du gerne have det blå logo til dine jomfruhummere? Erklære dine hesterejer for bæredygtige? Eller kalde andre af dine fangster for MSC-certificeret?

Så er der et kodeks, som enhver MSC-fisker skal overholde, og det er netop ændret med tydelige krav og klare konsekvenser. Bl.a. er det præciseret, at truede og beskyttede arter skal registreres i PO-dagbogen, fiskerredskaber bjærges, og lukkede områder undgås. Bryder man kodekset eller begår grove overtrædelser af Fiskeriloven og reguleringsbekendtgørelsen risikerer man at blive taget af MSC-listen.

Find hele det nye kodeks her.

 

Havmiljø i søgelyset

Det nye kodeks skal sikre, at fiskerne følger med MSCs udvikling. MSC udvikler sig konstant og har fået stort fokus på havmiljøet, når de vurderer om et fiskeri kan MSC-certificeres samt ved den årlige kontrol er princippet i søgelyset. Det afspejler det opdaterede kodeks.

-  Ved de årlige kontroller, er der et klart fokus på truede og beskyttede arter, og hvorvidt der fiskes i lukkede områder – det er derfor vigtigt, at vi holder os ude af de lukkede områder og forsøger at minimere effekten på arterne i styrehusguiden, siger Sofie Smedegaard Mathiesen, biolog i Danmarks Fiskeriforening.

Skulle man fange en af arterne, registreres det i PO-dagbogen, som altid afleveres hvert kvartal. Ved den årlige kontrol bliver VMS-data også gennemgået og vil vise, hvis nogle har fisket i et lukket område.

 

Konsekvenser for alles skyld

Og også PO-dagbogen er der skruet op for i det nye kodeks's sanktionsbilag. Glemmer man den, har det konsekvenser. Udfylder og afleverer man ikke sin PO-dagbog, fisker man i et lukket område eller begår man særligt grove overtrædelser af Fiskeriloven eller fiskerireguleringsbekendtgørelsen, så ryger man i værste fald af MSC-listen og kan ikke sælge sin fisk med det blå stempel.

- Hvis én fisker begår grove overtrædelser, er det ikke bare ham selv, som det går ud over. Han kan potentielt bringe en hel MSC-certificering i fare, forklarer Sofie Smedegaard Mathiesen.

Det opdaterede kodeks er netop trådt i kraft og gælder for alle fiskere, der er tilmeldt MSC-listen.

Flere Nyheder