4 mio. EUR til optimering af ressourcerne

Projektet Waseabi med VIFU og DTU som initiativtager skal over de næste 4 år sikre en bedre udnyttelse af sidestrømmene fra fiskeindustrien
af Claus Kirkegaard
28 maj 2019

VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling har sammen med DTU taget initiativ til et projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustri ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.

Projektet løber fra maj 2019 til maj 2023 og har et samlet budget på lidt over 4 mio. EUR. Projektet modtager lidt over 3 mio. EUR i bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram.

Fiskeforarbejdningsindustrien en vigtig industri i EU. Den genererer en samlet omsætning på næsten 28 mia. euro om året og beskæftiger over 122.000 mennesker. Industrien står imidlertid over for flere udfordringer. Op til 70% af de akvatiske ressourcer ender som sidestrømme, som enten bruges til lav-værdi produkter som f.eks. dyrefoder, eller bortskaffes, hvilket er dyrt for de involverede virksomheder.

”Vi har i samarbejde med fødevare- og fiskeklynger langs Europas vestkyst (Danmark, Frankrig, Spanien og Portugal) spurgt fiskeindustrien, hvad der er deres største udfordring”, siger Dorte Storper, Direktør for VIFU. ”På tværs af landene er der enighed om, at der er brug for en mere bæredygtig og kommercielt attraktiv udnyttelse af fisk og skaldyr, og at der skal udvikles metoder og løsninger, som er nemme at implementere i erhvervet.”

For at imødekomme erhvervets behov samler WaSeaBi et tværfagligt team med 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien, Frankrig og Belgien, for at udvikle og afprøve nye koncepter, der sikrer, at sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og akvatisk forarbejdningsindustri kan udnyttes til produktion af nye produkter og ingredienser.

Fra Danmark deltager følgende virksomheder:
Seafood-Supply, Højmark Laboratoriet, NovoZymes og Royal Greenland.

WaSeaBi er en sammentrækning af de engelske ord ”WAste”, ”SEAfood side-streams” og ”Bioeconomy”. Projektet løber fra maj 2019 til maj 2023 og har et samlet budget på 4.158.214 EUR og modtager 3.197.422 EUR i bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram.

JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.

VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling

VIFU så dagens lys i 2003, og lige siden har VIFU i samspil med virksomheder og videninstitutioner arbejdet med videndeling og -formidling, udviklingsprojekter, netværksdannelse og kompetenceudvikling. VIFU er en landsdækkende og nonprofitorganisation, som skaber udvikling, innovation og vækst i fødevarebranchen.

Læs mere om:

Flere Nyheder