Bekymret VA-direktør: Politisk afgørelse kan stoppe produktion af søstjerneprotein

Politisk afgørelse om hjertemuslinger kan få alvorlige konsekvenser for Limfjordens muslingefiskere - og for produktionen af søstjerneprotein
af Line Dalgaard Jensen
23 mar 2021

Stigende efterspørgsel i kombination med markant flere råvarer er ensbetydende med, at Vestjyllands Andels ”Søstjernefabrik” i Skive-området kører i døgndrift for at følge med. Solstrålehistorien om, hvorledes søstjerner gik fra at være Limfjordens plage til at kunne anvendes som bæredygtigt proteintilskud i dyrefoder, er dog i fare for at få en brat og ulykkelig slutning. 

Grunden hertil er, at Limfjordens Østersforening har henvendt sig til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg for at få del i fangsten af fjordens hjertemuslinger. Licensen til dette fiskeri ligger i øjeblikket hos muslingefiskerne, som udover muslinger også bidrager til fangsten af søstjerner. 

Hvis hjertemuslinger forsvinder fra muslingefiskernes licens, vil det ifølge Bo Husted Kjeldgaard, formand for Centralforeningen for Limfjorden, ”slå bunden ud af økonomien for alle små muslingefiskere”, som han har fortalt her i Fiskeri Tidende. Dermed vil også produktionen af søstjerneprotein komme i fare. 

- Striden om licenser er en sag imellem muslinge- og østersfiskerne. Vi kan blot konstatere, at da det udelukkende er muslingefiskerne, som bidrager til fangsten af søstjerner, er deres ekspertise og eksistens en forudsætning for, at Vestjyllands Andel kan fortsætte med at producere bæredygtigt protein via søstjerner og dermed bidrage yderligere til landbrugets grønne omstilling. Derfor bekymrer det os, hvis politikerne vil hive bunden ud af fiskeriet, forklarer Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel. 

Steen Bitsch er dybt bekymret for konsekvenserne ved licens-strid. Foto:Mette Johnsen

Strider imod den politiske proteindagsorden

En eventuel manglende fangst af søstjerner vil dog ikke kun få konsekvenser for udviklingen af lokalt produceret protein. Grundet søstjernernes status som invasiv art vil også vandmiljøet blive påvirket.

- Hele idéen med produktionen af søstjerneprotein er, at vi i fællesskab slår flere fluer med ét smæk. Som grovvareselskab mindsker vi importen af sojaprotein, mens fiskerne er med til at forbedre vandmiljøet, samtidig med de undgår, at søstjernerne spiser for mange af deres muslinger. De synergier, som vi har skabt på tværs af landbruget og fiskeriet, skal vi kæmpe for at bevare, påpeger Steen Bitsch.

Dermed henstiller han også til, at man fra politisk side har ambitioner om at fastholde den positive udvikling i landbruget, som bl.a. Vestjyllands Andel har sat i gang.

- Det er et erklæret mål fra Dansk Protein Innovations side, at op mod en tredjedel af Danmarks import af foderprotein inden for en kortere årrække skal være erstattet med foderprotein baseret på danske proteinkilder. Med fremstilling af proteiner fra søstjerner, rejeskaller, fiskeafskær og ikke mindst græsprotein er vi allerede godt i gang med at levere på den grønne omstilling. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi ikke bliver stoppet i denne udvikling, slutter Steen Bitsch.

Læs mere om:

Flere Nyheder