Danmarks Fiskeriforening PO har ændret sine vedtægter

Vedtægterne blev enstemmigt ændret på en ekstraordinær generalforsamling
af Ivan Krarup Jensen
30 sep 2021

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) havde onsdag indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som fandt sted på Golf Hotel i Viborg.

Det eneste punkt på dagsordenen var et forslag fra bestyrelsen til en ændring af vedtægterne, som først og fremmest gik på, at det fremover skal være de enkelte producenter (fiskefartøjerne) og ikke lokalforeningerne, der har stemmeret, når DFPO holder generalforsamlinger.

Formand for DFPO, Svend Erik-Andersen, konstaterede, da han motiverede forslaget, at det var Fiskeristyrelsen og EU-kommissionen, der på trods af godkendelsen af de eksisterende vedtægter i 2014, nu var nået frem til, at producenterne (fiskefartøjerne) havde for lidt direkte demokratisk indflydelse med de eksisterende vedtægter.

- Hvis ikke Fiskeristyrelsen og Kommissionen havde anmodet om det, så havde vi ikke foreslået denne ændring af vedtægterne, sagde Svend-Erik Andersen.

Men for at kunne fastholde DFPO's status som producentorganisation foreslog bestyrelsen at ændre vedtægterne, så det fra og med næste generalforsamling er producenterne (fiskefartøjerne) og ikke lokalforeningerne, der har stemmeret.

Udover flytningen af stemmeret fra lokalforeninger til producenter (fartøjer) havde vedtægterne i sin helhed fået en 'make over', som blev gennemgået af Camilla Saager Steensig, jurist i DFPO, inden forslaget blev sendt til afstemning. 

Dirigenten, advokat Bo Ascanius, konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med et fremmøde på over 75 procent af de mulige stemmer. Der var helt præcist 81,6 procent af stemmerne til stede, og alle stemte for ændringsforslaget. 

- Vi har nu et stort stykke arbejde foran os med at få den nye struktur til at virke i vores systemer og hos lokalforeningerne. Ikke mindst er det vigtigt, at vi får lavet nogle gode samarbejdsaftaler med lokalforeningerne, så vi bevarer og bygger videre på det utroligt vigtige samarbejde, der findes i dag, sluttede Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder