Etableringen af Baltic Pipe i Nordsøen begynder onsdag

Der etableres derfor en sikkerhedszone ved Vestkysten
23 feb 2021

Energinet begynder i 2021 at anlægge gasrørledningen Baltic Pipe i Nordsøen. Gasrørledningen skal føres fra den eksisterende Europipe II-gasrørledning og cirka 105 kilometer ind til Houstrup Strand på den jyske vestkyst, ud for Blåbjerg Klitplantage.

Anlægsarbejdet kan komme til at foregå 24 timer i døgnet.

For at opretholde sikkerheden både for arbejdspladsen og de øvrige søfarende vil anlægsarbejdet kræve etablering af sikkerhedszoner omkring fartøjer og rørledning. Energinet forventer, at sikkerhedsafstanden kommer til at variere under anlægsarbejdet, og vil derfor løbende informere gennem efterretninger og gennem Fiskeri Tidende.

Det kystnære arbejde forventes at opstarte onsdag 24. februar, og i denne første periode af arbejdet, pålægges en sikkerhedszone med følgende koordinater: 

Nord

WGS DDM, Lat: 55° 45,71264 N, Lon: 8° 10,20389 Ø

Syd

WGS DDM, Lat: 55° 45,49902 N, Lon: 8° 10,18471 Ø

0, ca. 200 meter ude fra vandkanten.

Aftale mellem Energinet og DFPO

Energinet og Danmarks Fiskeriforening har indgået en aftale. Aftalen betyder, at danske erhvervsfiskere er sikret en erstatning for de økonomiske tab i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe i Nordsøen.

Erstatningens størrelse skal forhandles og det endelige beløb skal være på plads senest i 2022.  

 

 

I drift i 2022

Baltic Pipe sættes i drift i 2022.

Baltic Pipe rørledningen er designet til at kunne håndtere bundslæbende redskaber, og er desuden nedgravet alle andre steder end ved kabelkrydsninger og ved opkoblingspunktet. Der vil blive etableret i alt 3 kabelkrydsninger. Krydsningerne designes til, at der vil kunne trawles over. Det samme vil være tilfældet for opkoblingen til Europipe II. 

Derfor vil Energinet vil hurtigst muligt efter anlægsarbejdets afslutning søge en dispensation fra kabelbekendtgørelsen, og dermed forventes restriktioner om fiskeriforbud ophævet i området omkring rørledningen.

Baltic Pipe er en gasrørledning, der skal forbinde de danske, norske og polske gassystemer.

Læs mere på Energinets hjemmeside.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder