Fiskesygdom fundet i dambrug

For første gang i Danmark er der fundet en farlig fiskesygdom, som kan få alvorlige konsekvenser for erhvervet
af Line Dalgaard Jensen
20 maj 2021

Fødevarestyrelsen erklærede 18. maj udbrud af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark. Et dambrug med ørreder i Stouby nordøst for Vejle er smittet med sygdommen, viser prøver udtaget af Fødevarestyrelsen. Det er første gang nogensinde, sygdommen er konstateret i Danmark.

- Det betyder, at Danmark ikke længere har status som fri for IHN. IHN er dødelig for fiskene, men kan ikke smitte til mennesker, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen er i gang med at afklare, hvad der skal ske med ørrederne i dambruget.

 

Lokale zoner

Dambruget, der producerer cirka 95 ton ørreder årligt, er under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambruget. Desuden bliver der oprettet zoner i lokalområdet. Udstrækningen af zoner og restriktioner i zonerne vil snarest blive offentliggjort i en bekendtgørelse og på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

For at begrænse smittespredning sporer Fødevarestyrelsen desuden kontakter til dambruget herunder de forsendelser af fisk, der er sendt til og fra dambruget. Eventuelle andre dambrug i Danmark, der har haft smittefarlig kontakt til dambruget, bliver sat under offentligt tilsyn, til de er undersøgt for IHN og konstateret fri.

 

Konsekvenser for erhvervet

Kilden til smitten kendes endnu ikke, og Fødevarestyrelsen arbejder på at afklare, hvordan smitten er opstået. Udbruddet af IHN kan have alvorlige konsekvenser for dambrugserhvervet i Danmark.

- Det kan give anledning til, at eksportmarkeder og samhandelslande vil begrænse handel med levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark i en periode, siger Tim Petersen.

Danmark kan først igen få status som IHN-frit land, når der i to år ikke har været konstateret infektion med IHN.

Flere Nyheder