Fra spildvarme til ren elektricitet

Danske MS Engineering hjælper til at reducere skibsfartens energiomkostninger på en enkel og økonomisk måde og reducerer samtidig CO2 -udledningen...
13 okt 2021

Spørger man Morten Sandvej fra MS Engineering står vi midt i en global energirevolution, der kræver, at verden formår at sænke udledningen af drivhusgasser drastisk. Her har skibsfarten og den maritime industri en væsentlig rolle, idet op mod halvdelen af Danmarks udledning af CO2 alene stammer fra transportsektoren, hvoraf skibsfarten udgør en betydelig del.

Flere og flere steder i verden indføres der særlige områder med krav til begrænsning af emissioner, det gælder både på landjorden og til vands. Den internationale søfartsorganisation, IMO, har fremsat forslag om obligatorisk afrapportering af de enkelte fartøjers brændstofforbrug. Alt dette er med til at øge efterspørgslen på mere effektive fremdriftsanlæg til skibe verden over.

Morten Sandvej har en løsning, der i al sin enkelthed omdanner skibets spildvarme til elektricitet og derved øger brændstofeffektiviteten.

Med et Efficiency PACK-anlæg fra tyske Orcan Energy AG kan alle former for varmekilder udnyttes, fra udstødningsgas fra hoved- eller hjælpemotor over termisk olie og kølevand til damp.

Et enkelt modul kan producere op til 100 kW elektrisk strøm sænke CO2-udledningen med op til 450 tons. Systemet kommer som et enkelt plug-and-play-modul, der indeholder alle komponenter, og alt, det kræver, er 1,5 kvadratmeter gulvareal. Anlægget fungerer uanset om brændstoffet er diesel, heavy fuel, LNG eller metanol.

Hertil kommer, at anlægget kan leveres med kort leveringstid, og at der allerede nu er planer om at lancere større moduler på op til 400 kW.

- En ekstra fordel ved Efficiency PACK-systemet er, at det modulært opbygget. Det vil sige, at ethvert anlæg er skalerbart, afhængigt af den varmemængde, der er til rådighed, og skibets sejlprofil. Samtidig er det omkostningseffektivt med en mulig tilbagebetalingstid på helt ned til to år, forklarer Morten Sandvej.

Producenten af Efficiency PACK, Orcan Energy, der har hovedsæde i München, har på verdensplan allerede solgt mere end 500 moduler, der tilsammen har genereret mere end 55.000 tons sparet CO2-udledning.

Du kan møde Morten Sandvej fra MS Engineering på stand C 310 til årets DanFish.

Læs mere om:

Flere Nyheder