Hanstholm Havn tænker grønt

Hanstholm Havn kigger på nye grønne forretningsområder med udgangspunkt i fisk
af Claus Kirkegaard
21 jan 2021

Direktør for Hanstholm Havn, Nils Skeby, er overbevist om, at der fremadrettet kan skabes nye forretningsområder ved at udvikle de potentialer, der ligger i at være en grøn havn.

Det skal ikke ske ved at gøre som andre havne, men ved at gøre noget, andre ikke gør, samtidig med, at det har et afsæt i fisk - et område hvor Hanstholm Havn står stærkt.

-Det er klogt at satse, hvor vi har ekspertisen, og i branchen ses Hanstholm som det centrale sted for fisk, siger Niels Skeby til Nordjyske Stiftstidende.

Men netop nu er det, der er havnens styrke også med til at vise, hvor den er sårbar.

-Som fiskerihavn er Hanstholm Havns indtæger for op mod 90 procents vedkommende afhængige af fisk og afgifter af fisk, og her har Brexit været med til at understrege sårbarheden i og med det betyder reducerede muligheder i at få fisk fra britisk farvand. Den fisk skal skaffes andre steder, og her gør fiskeauktionen et godt arbejde, siger Nils Skeby.

Nye områder

Sideløbende med indsatsen for at styrke havnens primære forretningsområde, fisk, som sikrer havnen en omsætning på 1,1 milliard kroner årligt, skal der også opdyrkes nye forretningsområder for på den måde at mindske havnens sårbarhed i forhold til fiskeriet.

Med en ny plan for de kommende års udvikling af forretningen Hanstholm Havn er arbejdet begyndt.

Hanstholm Havn skal dels cementere sin position som en førende fiskerihavn, dels skal der arbejdes målrettet for, at den også bliver den grønneste, siger Nils Skeby og understreger, at havnen ser potentialer i den satsning.

-Derfor bliver grøn energi et område, der skal satses mere på i de kommende år. Også som et nyt forretningsområde, siger Nils Skeby og tilføjer, at en bevidst klimasatsning også falder i tråd med den nye " Klimaalliancen Thy", som var en realitet i december 2020. Her er Hanstholm Havn en af flere både offentlige og private aktører, som har forpligtet sig til at arbejde for, at Thy både kan reducere sine CO2 udledninger med 70 procent og samtidig sikre en fortsat udvikling af erhvervslivet frem mod 2030.

-Havnens mål er at forsyne havnen og dens virksomheder med grøn energi og sikre, at vi får et stort, grønt energifællesskab for havnen. Det vil både være godt for miljøet -og så kan det skabe forretning, siger Nils Skeby.

Han peger her på muligheden af at etablere et biogasanlæg, der kan oparbejde de op mod 30.000 tons fiskefraskær, som årligt produceres på havnens fiskeindustrier og på vindmøller, som kan levere grøn energi til fremstilling af brint som en anden energikilde.

-Kan vi udnytte nogle stedbundne potentialer og tænke cirkulært, når vi taler adgang til billig, grøn energi, gør vi Hanstholm til et attraktivt sted for virksomheder, der bruger meget energi, siger Nils Skeby.

Flere Nyheder