Hirtshals Havn: Behov for nye kompetencer

Ekstern undersøgelse har overbevist bestyrelsen om behovet for nye ledelsesmæssige kompetencer
af Claus Kirkegaard
08 mar 2021

I slutningen af 2020 iværksatte Hirtshals Havns bestyrelse en ekstern konsulentundersøgelse, som skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form er rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som havnen står overfor i de kommende år.

På baggrund af undersøgelsen har havnens bestyrelse konkluderet, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt, skriver Hirtshals Havn på sin hjemmeside.

Fremtidige ændringer

Som første step i styrkelsen af organisationen er der ansat en udviklingschef, der skal vurdere, om havnen skal etablere et selvstændigt udviklingsselskab for at udnytte de potentialer, som udviklingen på energiområdet giver. 

Det har samtidig betydet, at Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen og vicedirektør Karin Eilers begge er opsagt. For havnedirektørens vedkommende gælder afskedigelsen pr. 31. december 2021. Processen omkring ansættelsen af en ny havnedirektør er allerede igangsat.

- Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden, lyder det fra Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Der er lavet en aftale med den administrerende direktør om, at han varetager sine opgaver uændret, indtil en ny direktør er ansat. Sideløbende drøftes mulighederne for en fortsat tilknytning af den administrerende direktør - dog i en anden funktion - da det er bestyrelsens vurdering, at dennes kompetencer og erfaring fortsat er relevante for havnen og dens fremtid.

Læs mere om:

Flere Nyheder