Hirtshals havn tager endnu et spadestik i havneudvikling

Hirtshals havn vil tiltrække fragtruter til havnen i fremtiden og bidrage til grøn udvikling
af Helle Kristensen
19 maj 2021

Når mere gods skal transporteres via søvejen ønsker Hirtshals havn at være det oplagte valg for fremtidens godstransport. Derfor tages der nu endnu et spadestik i arbejdet med at udvide den nordjyske havn, så havnen imødekommer de krav der stilles til godstransport.
Det betyder blandt andet at Hirtshals Havn vil blive udvidet med en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdene markant. Dette vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag. Desuden vil det blive nemmere for skibe at manøvrere i havnen, samtidig med at deres laste- og lossemuligheder vil blive forbedret med yderligere kajmeter og ro/ro-lejer. Endeligt indebærer udvidelsen etableringen af opmarch- og erhvervsarealer.

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Som et ekstra aspekt i de nye og forbedrede havnefaciliteter ønsker Hirtshals Havn også at indtænke offentligheden, herunder både lokalbefolkningen i Hirtshals og i Hjørring Kommune, turister og andre besøgende. Hirtshals Havn arbejder i øjeblikket på nogle specifikke tiltag, så som udsigtsplatforme, opholds- og lystfiskepladser, samt muligheden for at bevæge sig rundt på de nye arealer enten i bil eller til fods.

Grøn havneudvikling

Havnens fysiske beliggenhed, den eksisterende infrastruktur samt planerne om en opgradering af havnens faciliteter åbner samtidig muligheden for, at Hirtshals Havn kan gøre sin entre på markedet for grønne havne. I forbindelse med opgraderingen af Hirtshals Havn til version 2.0 vil der blive igangsat en udviklingsproces, som skal tiltrække virksomheder og investeringer med fokus på grøn omstilling til havnen. Samtidig skal rammebetingelserne for havnens eksisterende virksomheder optimeres.

Som en del af den grønne udvikling bliver der oprettet et selvstændigt udviklingsselskab, som har til formål at forestå udviklingen af de dele af havnen, som ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift. 

Yderligere skal Hirtshals Havn kunne understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer, herunder bl.a. grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produktion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal møller skal opstilles på havnen, foruden de eksisterende møller. Erfaringer fra tidligere viser desuden, at møllerne kan være en økonomisk gevinst og bidrage til finansieringen af de nye havnefaciliteter.

Læs mere om:

Flere Nyheder