Kommentar: Sidste udkald for fiskerne

I Frederiksborg Amtsavis skriver næstformand i Danmarks Fiskeriforening Kim Kær Hansen, at Østesøen er ved at dø
af Kim Kær Hansen
21 sep 2021

Som fisker har man set en del gennem tiden, og der skal meget til, før vi springer op og slår alarm. Men det gør vi nu: Østersøen er ved at dø, og politikerne lever ikke op til deres løfter om at komme os til undsætning, så vi kan redde både den skønne havnatur og fiskeriet, der bidrager med vigtige arbejdspladser i vores lokalsamfund.

Det er ikke bare os fiskere, der siger, at situationen er alvorlig. Den seneste rådgivning fra det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) understreger, at Østersøen er i en alvorlig tilstand, der presser fiskeriet.

Det er tre år siden, at Folketinget lovede at redde fiskeriet i Østersøen. Nu er tiden ved at rinde ud.

Fiskeriet i Østersøen har spillet en vigtig rolle herude i de små havnesamfund. Det bidrager med vigtige arbejdspladser og udvikling af vores lokalsamfund. Så det gør ondt på de lokale havnesamfund, når fiskeriet lider.

Situationen er så slem, at vi i fiskerierhvervet foreslår en ophugningsordning sådan, at nogle af de fiskere, der har knoklet i fiskeriet, og sikret vigtige lokale arbejdspladser, kan komme ud af fiskeriet med skindet på næsen. Jeg er bange for politikerne ikke har fattet alvoren. Et vigtigt erhverv er ved at lukke, og et vigtigt havområde er døende. Og det bliver ikke løst ved at stoppe fiskeriet. Der er behov for en markant indsats imod, at landene omkring Østersøen bruger havet som losseplads

Hvem tager ansvar for situationen? Socialdemokratiets Kasper Roug er fiskeriordfører for det parti, der sidder med regeringsmagten -og er valgt i et område, hvor situationen i Østersøen har konsekvenser for havnene.

Derfor håber jeg, at han kigger grundigt på den her sag og tager affære.

Flere Nyheder