MARTEC søsætter videreuddannelser for fiskere

På MARTEC kan man som fisker læse videre til skibsmaskinist – også kaldet ”lille maskinmester”
02 dec 2021

Hertil kommer at MARTEC nu også tilbyder Fiskeskipper af 3. grad som FLEX-forløb, hvor studerende kan vælge at tage uddannelsen på afstand. Uddannelserne er udviklet med støtte fra Fiskeriafgiftsfonden.

Opkvalificering og adgang til efter- og videreuddannelse har traditionelt været besværligt for fiskere. For hvad gør man, hvis man har fisket i mange år, har hus og familie og samtidig lysten til at opkvalificere sig til fiskeskipper eller til at styre fiskeskibets maskinrum?

Det er de udfordringer, som MARTEC tilbyder en løsning på med de to uddannelser. Det giver uddannede fiskere unikke muligheder for at løfte karrieren samtidig med, at de passer deres job på havet.

- Jeg er forventningsfuld omkring interessen for de to uddannelser. Det er vigtigt for os, at vores uddannelser bidrager til vækst i erhvervet, og jeg håber at de nye fleksible uddannelser giver flere fiskere incitament til- og mulighed for opkvalificering, fortæller Anders Christian Toft Andersen, Forstander på MARTEC Skagen og fortsætter:

- For den enkelte fisker betyder det, at han kan uddanne sig til større ansvar og nye arbejdsopgaver på fiskeskibet, alt imens han passer sit job. Hvis han f.eks. er interesseret i køl og hydraulik og ønsker at få en rolle i maskinrummet, kan han videreuddanne sig til skibsmaskinist. Er det ønsket om at få ansvaret for at styre skibet, eller måske selv anskaffe sig en fiskekutter, kan han læse til Fiskeskipper af 3. grad.

Videreuddannelse mens man passer sit arbejde

For MARTEC har fokus været at skabe en ramme om studiet, hvor de studerende, som allerede er i arbejde, får adgang til opkvalificering samtidig med, at de kan passe deres arbejde. Derfor udbydes begge uddannelser i et fleksibelt format med både online undervisning, feedback og adgang til undervisningsvideoer og ugentlige opgaver via en fælles platform. Og denne fleksibilitet er vigtig for erhvervet, fortæller Ivan Krarup Jensen fra Danmarks Fiskeriforening:

- Fiskerierhvervet stiller store krav til den enkelte og dennes familie om fleksibilitet, og der er ofte store afsavn. Derfor er det en udfordring, at videreuddannelse er ensbetydende med mere afsavn. På den baggrund hilser vi FLEX-muligheden velkommen, og håber, at det medvirker til at fremme mulighederne for kompetenceløft og generationsskifter i erhvervet, samtidig med at det passer ind i både familie- og arbejdsliv.

På uddannelserne vil der også være kortere perioder med fremmøde på MARTEC, hvor der er vejledning, undervisning og laboratoriearbejde. Det er selvfølgelig en tætpakket hverdag man ser ind i, når man både skal arbejde og studere på og som studerende på et FLEX-forløb skal man selv være aktiv og ihærdig med sine studier.

På MARTEC ser man frem til fortsat at tilføre fiskeriet kvalificeret arbejdskraft samt at sikre opkvalificering af medarbejdere. Læs mere på www.martec.dk.

Læs mere om:

Flere Nyheder