Miljøministeren må ikke gøre noget ved sælproblemet

Lea Wermelin kan ikke regulere bestanden af sæl på grund af EU's regler på området
af Louise Svane Pedersen
30 nov 2021

Venstres fiskeriordfører, Torsten Schack Pedersen, stillede 5. november et spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin (S) i Folketinget.

Spørgsmålet lød:

- Vil ministeren oplyse, om man har til hensigt at undersøge muligheden for at regulere sælbestanden i Østersøen, som man gør i øvrige skandinaviske lande?

Mandag d. 29. november svarede miljøministeren så på spørgsmålet. I svaret antager miljøministeren, at spørgsmålet handler om gråsæl, da det er den sælart, der huserer i den centrale Østersø og omkring Bornholm. Derved tager det officelle svar ikke hensyn til eventuelle problematikker med den spættede sæl, og om bestandens størrelse kan reguleres.

I det officielle svar skriver ministeren:

- Bestanden af gråsæl i Østersøen deles med de øvrige Østesølande og er særligt udbredt i Sverige, hvor bestanden vurderes at udgøre mere end de 20.000 dyr. Sverige vurderede i 2019, at den svenske andel af bestanden af gråsæl i Østersøen er i gunstig tilstand under habitatsdirektivet. Den danske andel af bestanden vurderes stærkt ugunstig.

- Grundet vurderingen af gunstig tilstand i Sverige, er det under rammerne af habitatsdirektivet muligt i et vist omfang at regulere bestanden af gråsæl i svensk farvand. Der er ikke samme mulighed for regulering i Danmark, da den danske del af bestanden er i ugunstig bevaringstilstand.

Kort fortalt skriver ministeren, at det ikke er muligt at regulere bestanden af gråsæl i de danske farvande, da der ikke er nok af dem ifølge de biologiske undersøgelser.

I Norge regulerer myndighederne også på bestanden af gråsæl, da landet har en stor bestand af de luffede rovdyr. Men da Norge ikke er medlem af EU, er man derfor ikke begrænset af habitatsdirektivet og kan derfor mere frit regulere bestanden af sæl.

Læs hele ministerens svar til Torsten Schack Pedersen her.

Flere Nyheder