Ministeren på tur på Limfjorden

I løbet af sommeren har erhvervsfiskere opfisket herreløse net i Limfjorden
af Louise Svane Pedersen
16 sep 2021

Både erhvervs- og fritidsfiskere har hjemme i Limfjorden, og over årene har der ophobet sig en del herreløse redskaber i området. Dette er ikke kun med til at give fiskeriet et dårligt image, men det frustrerer også de fiskere, der har deres hverdag på fjorden, da det kan besværliggøre deres fiskeri. Erhvervsfiskerne har tidligere forsøgt at få fokus på problemet i fjorden, da der har været en erkendelse af, at situationen i Limfjorden er anderledes end i mange andre farvande.

I en fælles indsats for at komme af med nogle af de herreløse fiskeredskaber i fjorden har DTU Aqua i et samarbejde med Danmarks Fiskeriforening, fritidsfiskere og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri således haft fokus på Limfjorden. Samarbejdet har i første omgang varet hen over sommeren og fokuseret på at registrere og indsamle de herreløse net, der havde hobet sig op i Limfjorden over mange år.

Den 26. august var fiskeriminister Rasmus Prehn (S) med ude og hive nogle af de såkaldte spøgelsesnet op af Limfjorden i området ved Sallingsundbroen.

- Vi er i fuld gang med oprydningen af spøgelsesnet i Limfjorden. Det vrimler nemlig med spøgelsesnet her. Og det er totalt uacceptabelt, skriver ministeren på sin Facebook-side som reaktion på det, han var med til at hive op fra havet.

Ministeren var på ingen måder imponeret over mængden af herreløse net, der var ilandbragt i løbet af indsatsen hen over sommeren. Det estimeres, at de lokale erhvervsfiskere har fanget over 100 bigbags med net i løbet af de seks uger, indsatsen havde fundet sted varet på daværende tidspunkt.

- Derfor er det vi gør i dag så ekstremt vigtigt. For vores havmiljø og for vores fiskeri, skriver Rasmus Prehn på Facebook.

Limfjordsfiskere overraskede over mængden af herreløse net i fjorden

I løbet af sommeren har medlemmer af Danmarks Fiskeriforening deltaget i oprensningsaktiviteterne i fjorden. Konkret har Leo Andersen med SK 20 Torben-Ulrik og Flemming Johannesen med T 310 Venus deltaget i indsatsen, hvor de har dræget og hevet gamle net op, og foreningen for Muslingerhvervet havde også stillet deres fartøj M/S Limfjorden til rådigheden for indsatsen hen over sommeren.

Biolog Sofie Smedegaard Mathiesen ved Danmarks Fiskeriforening forsøgte at koordinere Danmarks Fiskeriforenings indsats.

- Jeg hører altid fiskerne sige, at herreløse net kun er et problem i mindre områder med bestemte former for fiskeri, og her er Limfjorden blevet nævnt flere gange. Både Leo og Flemming har været overraskede over mængden af net, de kunne ilandbringe fra fjorden, hvorfor det er dejligt, at der bliver ryddet op der, så der bliver ved med at være plads til fiskeriet, lyder det fra Sofie Smedegaard Mathiesen.

Danmarks Fiskeriforenings involvering i indsatsen i Limfjorden er dog også et forsøg på at nuancere debatten om spøgelsesnet.

- Det er ingen hemmelighed, at mit håb med denne indsats også er at synliggøre, at mistede net ikke står og fisker løs, samt at placere ansvaret på det rette sted, så forebyggende tiltag kan sættes ind, hvor de har en effekt. Som eksempel på det sidste, fandt man en del ikke-afmærkede redskaber og den form for ulovligt fiskeri er uacceptabelt og skader direkte dansk erhvervsfiskeris image – også selvom det ikke er erhvervsfiskere, der har sat de net, forklarer biologen.

Nogle af fiskerne i projektet havde selv mulighed for at få en snak med fiskeriministeren om problemstillingen og give ham syn for sagen, da han var med en tur på fjorden ud fra Glyngøre Havn. Fiskeriministeren var her blevet budt ombord på fartøj SK 20 Torben-Ulrik ved fisker Leo Andersen, der selv havde hevet mange net ombord hen over sommeren.

Arbejdet fortsætter

Udover indsatsen i Limfjorden er DTU Aqua også projektleder for et generelt projekt om kortlægning af spøgelsesnet i danske farvande. Resultaterne fra dette projekt er lige på trapperne, men fiskeriministeren gjorde det klart, at indsatsen i Limfjorden kun er starten på en generel indsats overfor oprydning og forebyggelse af spøgelsesnet i danske farvande.

- Jeg vil gerne give en stor ros til alle dem, der bidrager til projektet. Nu gælder det om at fortsætte det gode arbejde. Derfor har vi i foråret afsat 9 millioner kroner til oprydning og forebyggelse af spøgelsesnet i vores farvande. Det er altafgørende, at vi gør, hvad vi kan for at rydde op i havet, skriver ministeren på Facebook.

Flere Nyheder