Nyt værktøj samler viden om havbrug

Nu samles alle data om havbrug i ét digitalt system, så de kan sammenlignes, og udledninger kan beregnes automatisk
06 jan 2021

Fremover kan blandt andet havbrug, myndigheder og andre få bedre overblik over effekten af havbrug på det marine miljø.

Det skyldes en ny opgradering af det nationale system PULS (Punkt UdLedningsSystem) fra Danmarks Miljøportal, som blandt andet gør det muligt for danske havbrug at indberette oplysninger digitalt om foder, produktion og hjælpestoffer ét sted – en praksis der førhen skete analogt. 

Systemet skal sikre bedre datagrundlag, så erhvervet og myndigheder har optimale forudsætninger for at følge med, indberette oplysninger og leve op til krav i forhold til regulering og miljøbeskyttelse.

 

Fra Excelark til ét nationalt system

Hele brugergrænsefladen for PULS-systemet har fået et løft, så data bliver mere overskuelige. 

- Vi går fra årlige indberetninger på et havbrugsskema, som havbrugsejeren udfylder, og som derefter overføres til Excelark. Efterfølgende samles de indberettede data til forskellige rapporteringer, herunder NOVANA-rapporter, samt når der eksempelvis bliver anmodet om aktindsigt, siger Miljøtekniker i Miljøstyrelsens Fagdatacenter for Punktkilder, Lisbeth Nielsen:

- Nu får vi bedre datagrundlag i ét samlet system, hvor det er langt nemmere at overskue at indberette, rette og udtrække data. Det gør rapportering af data nemmere, og giver bedre grundlag for kvalitetssikring for alle brugere.

 

Brancheforening bifalder: Håber på mere saglig debat om havbrug

Fra 1. januar overtager Miljøstyrelsen tilsynsmyndigheden for havbrug, efter forurening ved havbrug rundt omkring i Danmark kom i mediernes søgelys. 

Formanden for Dansk Akvakultur bifalder PULS-lanceringen, og håber systemet kan give give bedre indsigt for offentligheden om hvorvidt havbrugene efterlever de miljøkrav, der stilles til branchen.

- PULS har bl.a. til formål at følge vandkvaliteten, som netop er et vigtigt element i vores arbejde. Havbrug overvåger dagligt vandmiljøet, og vi er afhængige af et godt vandmiljø som en forudsætning for fiskenes trivsel. Vi vil gerne bidrage til at sikre et udvidet datagrundlag for miljøet omkring havbrugene, og vi håber, at det kan medføre, at de politiske drøftelser fremover kan føres på et sagligt grundlag og en fortsat positiv udvikling af havbrugserhvervet, siger Niels Dalsgaard.

Læs mere om:

Flere Nyheder