Rasmus Prehn: Jeg blev kastet direkte for løverne

I et år har Rasmus Prehn kunnet kalde sig for fiskeriminister. Har det forgangne år været som forventet?
af Louise Svane Pedersen
21 dec 2021

Det er et år siden, at Rasmus Prehn overtog posten som fiskeriminister efter sin forgænger Mogens Jensen, der måtte forlade posten før tid. Jobbet som fiskeriminister har ikke været nemt for Rasmus Prehn at overtage, da ministerrokaden skete på et tidspunkt, hvor fiskeriet var under stort politisk pres i EU på grund af Brexit. Samtidig fik ministeren ansvaret for et fagområde, hvor han ikke havde den store viden og erfaring – hvilket ellers kan være en fordel, når der skal forhandles kvoter og rettigheder i EU.

- Jeg følte på mange måder, at jeg blev kastet direkte for løverne – både på den ene og den anden måde. Første gang jeg skulle til Bruxelles og forhandle fisk, fik jeg tre-fire A4-ark med alle betegnelserne for fisk på de forskellige sprog, fortæller Rasmus Prehn til Fiskeri Tidende.

Nu er der gået et år siden de første forhandler i Bruxelles og ministeren føler sig langt mere sikker på de bonede gulve i EU-bygningerne end tidligere – selvom han til tider stadig har brug for papirerne med fiskearter. Han er blevet stærkere til de politiske forhandlinger og lader sig ikke bare tromle ned af sine kollegaer fra de andre medlemslande.

- Jeg ved nu, hvordan man forhandler og begår sig i forhandlingerne. Hvordan man laver alliancer med de andre lande, men også hvordan man hjælper hinanden, når det er muligt – men også hvordan man beskytter sig selv for bagholdsangreb. Sidst vi var i Luxemburg, hvor vi kæmpede om Østersøen, der kom pludselig et bagholdsangreb fra Irland, som havde set sig sulten på vores makrelkvote. Der skulle vi kæmpe, forklarer ministeren.

Mere fokus på fiskeriet

Det forgangne år har krævet meget af den danske fiskeriminister, men Rasmus Prehn er ikke kun fiskernes minister. Han har også ansvaret for landbrug og fødevarer. Især landbrugsområdet har krævet meget af ministerens opmærksomhed i 2021, da der skulle forhandles landbrugs- aftalen på plads mellem de forskellige politiske partier.

- Der skal være mere tid og plads til fiskeriet nu. Jeg har brugt meget tid på landbruget i forbindelse med aftalen. Samtidig har der været corona og restriktioner, så jeg har ikke haft samme mulighed for at kunne komme ud og besøge fiskerne i det omfang, som jeg gerne vil. Så til næste år vil der forhåbentlig komme til at være meget mere fokus på fiskeri – både politisk, indholdsmæssigt og i forhold til besøg, fortæller han.

Nogle af de områder, ministeren og hans ministerium vil fokusere på, er Brexit-kompensationer og mulighederne for at hjælpe de hårdtramte Østersø-fiskere.

- Vi knokler med at lave nogle løsninger, hvor vi kan give noget kompensation til fiskerne. Det er Brexit-reserven, der skal udmøntes. Vi går i gang med kvote-forhandlingerne i EU om nogle uger. Vi har også en indsats i Østersøen, hvor vi vil bruge den europæiske hav-, fiskeri- og akvakulturfond til at lave noget oplægning og noget ophugning. Så der bliver nogle strukturtilpasninger i forhold til Brexit og i relation til Østersøen. Der er rigtig meget at tage fat på, lyder det fra ministeren.

Vil være visions- og idéminister

Nu har Rasmus Prehn kunne kalde sig for fiskernes minister det seneste år. Hvordan føler han selv, det er gået og hvad er planerne for hans andet år som fiskeriminister?

- Jeg synes, at mit første år har været meget som brandslukningsminister, hvor jeg har oplevet, at problemerne har stået i kø. Jeg har måtte slukke brande hele tiden. Nu vil jeg gerne hen, hvor jeg kan blive visions- og idéminister. Finde nogle metoder til, hvordan det kan være nemmere at være fisker, gøre op med den jungle af regler, de arbejder efter. Jeg vil arbejde for at få Fiskeristyrelsen til at kommunikere mere i øjenhøjde med fiskerne, men også gøre det nemmere at blive en del af den grønne omstilling, at fiske med selektive redskaber, fortæller ministeren og fortsætter:

- Jeg vil gerne være katalysator for den grønne omstilling i fiskeriet og gøre det mere attraktivt at blive fisker i Danmark. Det er nogle af de ting, jeg gerne vil fokusere på det næste år af min tid som fiskerimini- ster.

Læs mere om:

Flere Nyheder