Sildefabrik går forrest for at garantere bæredygtig landing af sild

Scandic Pelagic har for nylig installeret en ny flowvægt. Med denne type vægt er det ikke muligt at manipulere vejeresultater uden, at det efterlad...
af Louise Svane Pedersen
19 aug 2021

Det er i disse tider et stort fokus på at spise så bæredygtig og sundt som muligt. Danske fisk er noget af det mest bæredygtige, man kan servere på middagsbordet.

Scandic Pelagic har i forsøget på at garantere en bæredygtig landing af sild til deres produktion fået installeret en såkaldt forseglende flowvægt fra det islandske vægtfirma Marel. Med denne type vægt er det ikke muligt at manipulere vejeresultater uden at det efterlader spor.

Ny overvågning af landinger

Det er ikke kun den nye vægt, der er blevet installeret på sildefabrikken i Skagen. Scandic Pelagic har også fået installeret kameraer, der overvåger hele flowet af losningen - lige fra sildene kommer af borde til de ender på den særlige vægt.

For at bestemme eventuelle bifangster følges den nationale prøvetagningsplan, der sikrer registrering af bifangster ud fra statistiske metoder. Vægten opereres af det autoriserede og uafhængige tredjeparts overvågningsfirma Skawinspection. Inden en ny landing påbegyndes, kontrollerer Skawinspection altid, at alle forseglinger i vægten er ubrudte.

Skawinspection foretager også kontrol og bestemmelse af bifangster. Dette monitoreres ligeledes med overvågningskameraer.

Fiskerikontrolen har konstant adgang

Den nationale fiskerikontrol har en skjult ”live adgang” til alle kameraer, og kan dermed kontrollere hvert trin i losningen af sild. Dette foregår, uden Scandic Pelagic ved hvornår.

Desuden gemmes alle optagelser i tre dage i tilfælde af, at der vil være behov for at se tilbage i tiden.

Fiskeri og tildeling af fiskekvoter forvaltes ud fra bæredygtighedsprincipper med fokus på optimering af fiskebestandene.

Med disse frivillige overvågningstiltag af alle landinger, er det vores mål at dokumentere, at enhver fanget sild bliver fuldt registreret, så ét fanget kilo også er ét registreret kilo - og at enhver bifangst registreres og rapporteres.

Hos Scandic Pelagic håber man, at disse tiltag kan være med til at overbevise alle parter om vigtigheden af at registrere og overvåge al landing af fisk - med det formål at sikre optimal bæredygtighed i fiskeriet.

Flere Nyheder