Strategi for bæredygtighed i Skagen Havn

Havnen har udarbejdet strategi for bæredygtighed samt en handlingsplan
af Claus Kirkegaard
18 feb 2021

Skagen Havn har udarbejdet en strategi for bæredygtighed og en handlingsplan for, hvordan man vil nå det ambitiøse mål. Havnen starter med at omstille sin egen drift i en bæredygtig retning.

Gennem vidensdeling og samarbejde vil man desuden inspirere havnens øvrige virksomheder til at forstærke den grønne omstilling, der allerede er i gang. Endelig ønsker havnen at tiltrække virksomheder og aktiviteter, der kan bidrage positivt til den bæredygtige omstilling.

De danske havne har, som de første i Europa, forpligtet sig som branche til at arbejde med FNs verdensmål og konkrete målsætninger for den grønne omstilling i havnene. 

- Grøn omstilling, bæredygtighed og FNs verdensmål – det kan hurtigt komme til at lyde lidt frelst og højtravende. Det er meget vigtigt for os, at vores bæredygtighedsstrategi ikke forbliver ved de pæne ord og et stykke papir i skrivebordsskuffen. Derfor har vi formuleret en meget jordnær definition på, hvad vi forstår ved bæredygtighed, og hvordan vi vil arbejde med den, lyder det fra havnedirektør Willy B. Hansen i en pressemeddelelse.

Balance i tingene

For Skagen Havn skal der være balance mellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Fokus er på bæredygtig infrastruktur, samspil mellem by og havn samt bæredygtig udvikling. Der vil årligt blive udarbejdet en offentlig tilgængelig rapport, der beskriver tiltag og udvikling i forhold til den grønne omstilling.

Skagen Havn er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af 6,6 km kaj og 162 ha havneareal, og det er her, bæredygtighedsarbejdet starter. Udskiftning af belysning til LED-lys, gradvis overgang til elbiler og brug af miljøasfalt er eksempler på tiltag. Dette arbejde er allerede i gang og vil blive forstærket.

Læs mere om:

Flere Nyheder