Thyborøn Havn aflægger et flot regnskab i et udfordrende år

Trods orona-pandemi aflægger Thyborøn Havn et rigtigt godt regnskab for 2020 med fremgang på industrifisk og gods
af Line Dalgaard Jensen
25 feb 2021

2020 blev endnu et år med god omsætning og et meget tilfredsstillende resultat, selvom der var udfordringer på især transitfiskeriet og bekymringer omkring Brexit.

Thyborøn Havn kom ud af 2020 med en omsætning på 47,3 mio. kr., hvilket havnen betegner som meget tilfredsstillende, når man tager udfordringerne i 2020 i betragtning. Resultatet for 2020 blev også ganske tilfredsstillende med et overskud på 6,3 mio. kr.  

Bestyrelsesformand Karl Kristian Bro udtaler i forbindelse med regnskabet, som netop er godkendt på bestyrelsesmødet d. 24. februar:

- 2020 har budt på udfordringer med corona, og derudover har nye kontrolregler indenfor fiskeriet betydet, at især hollandske fiskere har landet færre fisk i Thyborøn.  Til trods for det, så lander Thyborøn Havn et regnskab, hvor både omsætning og resultat ligger meget tæt på det, der var budgetteret med. En landingsværdi på 789 mio. kr. for fisk er bestemt tilfredsstillende, når nu landinger til udenlandske fiskeauktioner faldt med 75%. Og det er yderst tilfredsstillende, at godsomsætningen ender med en fremgang på hele 21 % og er tæt på at slå rekorden fra 2017. 

Bestyrelsen har foreslået årets resultat overført til egenkapitalen, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør dermed 137,5 mio. kr.

Industrifiskeriet fik et godt resultat

Industrifiskeriet kom ud af året med et rigtigt fint årsresultat.

Der blev landet 259.733 tons fisk til fiskemels- og oliefabrikken TripleNine A/S i 2020. Det er en stigning på 12,8 % i forhold til året før.

Værdien kom op på 524 mio. kr., hvilket er en stigning på 11 % og det næstbedste år de seneste 12 år.

 

Gods og skibsafgifter bidrog væsentligt i 2020 til det gode resultat

Det er igen lykkedes at øge godsomsætningen på Thyborøn Havn, der i 2020 endte på 1,76 mio. ton. Det er kun knap 18.000 ton mindre end rekordåret 2017, og en stabil fremgang på 21 % i forhold til 2019. Sten og grusmaterialer fra Jyske Rev er fortsat den helt store godstype i Thyborøn. Det skyldes gode konjunkturer på byggeriet i Danmark, hvor gruset fra Jyske Rev bruges i betonindustrien. Der er også stadigvæk positive takter i udskibningen af grus og sten fra havnen til eksport, et område som forventes at kunne vokse i de kommende år.

Også de øvrige godstyper såsom laksefoder, kemikalier, olie, biomasse og fiskemel, teglsten og andre nyere specialprodukter bidrog ligeledes til en øget godsomsætning i 2020, hvilket efterhånden er med til at placere Thyborøn Havn solidt som en af de større godshavne i Danmark. Thyborøn Havn har ligget stabilt over 1,5 mio. tons gods de seneste fem år og nærmer sig en størrelse blandt de 10 største godshavne i Danmark. Faktisk er alle godsfaciliteter i havnen i form af både kajanlæg og pakhuse ved at nå kapacitetsgrænsen. Derfor tager havnen i disse dage tilløb til endnu en omfattende havneudvidelse med nye faciliteter til godssegmentet.

Med de fortsatte gode takter i Thyborøn Havn på både fiskeri og gods står det også klart, at de senere års store investeringer bærer frugt og skaber både omsætning og arbejdspladser i Vestjylland. I de senere år er der investeret større million beløb i forbedring af arbejdsforholdene omkring fiskeauktionen, ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, ved skibsværfterne i Vestre Inderhavn, og et komplet sværgodskajanlæg er blevet anlagt i Sydhavnen til offshore vind projekter. I alt er der investeret i nærheden af 530 mio. kr. i Thyborøn Havn siden den i 2001 blev en kommunal ejet selvstyrehavn.

 

Og fremtiden byder på endnu mere aktivitet

2021 er godt begyndt, og med tilladelsen i 2020 fra Kystdirektoratet til uddybning af Thyborøn Kanal, så bliver både 2021 og 2022 igen præget af store anlægsaktiviteter i havnen. Udover at Thyborøn Kanal skal uddybes til 10 meters vanddybde, så skal sandet fra uddybningen anvendes til nye arealer på Sydhavnen, hvor der også skal anlægges endnu en ny kaj på 220 meter ud for det nye område.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu er i gang med uddybningen af Thyborøn Kanal, som har været et ønske på Thyborøn Havn i mere end 10 år. Og vi er faktisk ret stolte af, at havnens solide økonomi gør det muligt at kombinere det med en havneudvidelse i form af nye arealer og kajanlæg, så vi fortsat kan tilbyde vores kunder plads til at vokse med udgangspunkt i Thyborønsiger havnedirektør Jesper Holt Jensen.

Og planerne stopper ikke her. Fokus i de kommende år vil, udover fisk og gods, fortsat være rettet mod hele havvind sektoren, som forventes at vokse markant i Nordsøen med både Vesterhav Nord og Syd, Thor og også den kommende Energiø. Et område, hvor Thyborøn ligger godt placeret og kan tilbyde virkelig gode faciliteter både i anlægs- og driftsfasen.

- Vi vil udviklingen og samarbejdet med kunderne i Thyborøn. Både på de traditionelle forretningsområder og på de nye områder som havvind og hele den grønne omstilling. Derfor satsede vi også kræfter og energi i 2020 på at blive ISO-certificeret på hele tre standarder – kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det er der kun ganske få havne i Danmark, der er, så det er også med til at placere også Thyborøn på landkortet som en vigtig og seriøs samarbejdspartner i det danske havnelandskab, siger havnedirektøren.

Limfjordskajen. Foto: Thyborøn Havn

Læs mere om:

Flere Nyheder