Tilbagegang for Hirtshals Havn grundet corona

Tilbagegang i den samlede omsætning i Hirtshals Havn, men fremgang i godssegmentet
af Claus Kirkegaard
16 apr 2021

Hirtshals Havn har mærket konsekvenserne af corona-pandemien med en tilbagegang i omsætningen i 2020 på 6 procent i forhold til året før.

Det til trods har det været et tilfredsstillende regnskabsår, mener havnens bestyrelse. 

– Efter et år med svigtende indtægter må havnens omsætning på 71,2 mio. kr., hvilket – set i lyset af COVID-19 – kun er en tilbagegang på ca. 6 % i forhold til 2019, betragtes som tilfredsstillende. Vi ser dermed positivt på fremtiden, og glæder os til at snarligt at kunne føre nogle af vores udviklingsplaner ud i livet, siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen ifølge havnens hjemmeside.

For havnens fiskerisegment har det været et bemærkelsesværdigt hårdt år. Nedlukningen af de sydeuropæiske eksportmarkeder for højkvalitetsfisken fra Skagerrak og Hirtshals har betydet en begrænset afsætning.

Modsat har Hirtshals Havn igen i 2020 oplevet en fremgang på tilførslerne af laks, hvor den samlede værdi af tilførslerne nåede 1,48 mia. kr. For andet år i træk er Hirtshals Havn derved den havn i Danmark, som har den største værdi af tilført fisk, skriver havnen på sin hjemmeside.

 

Positivt godssegment

For godssegmentet i Hirtshals har det været et godt år. I løbet af 2020 blev der samlet set transporteret 1,9 mio. tons gods over kajen i Hirtshals, hvilket er knap 100.000 tons mere sammenlignet med 2019. Hirtshals Havn har dermed oplevet en vækst i den samlede godsvolumen på 3,1 % i 2020.

Hirtshals Havn har samtidig konstateret en positiv fremgang inden for godstrafikken, hvor der i 2020 blev overført i alt 144.000 enheder. Således er antallet af lastbiler og løstrailere steget med 2,1 % fra 2019 til 2020.

Allerede nu kan Hirtshals Havn spore positive indikationer for det igangværende år. På årets to første måneder har havnen nemlig oplevet en stigning på hele 11,1 % i den samlede godsvolumen og en stigning på 1,2 % i landingen af fisk i forhold til samme tid sidste år.

Læs mere om:

Flere Nyheder