TripleNine: Kommer til at mangle råvarer

Fiskemelsfabrik frygter, at der fremadrettet vil blive mangel på råvarer. De ønsker bl.a. derfor turbo på forsøgsfiskeri efter nye arter
af Claus Kirkegaard
18 jun 2021

De danske fiskemels- og fiskeoliefabrikker frygter, at de på sigt kommer til at mangle råvarer. Det er bl.a. pga. lave kvoter for tobis i 2020 og 2021, som er blevet fulgt op af lavere kvoter, end forventet på brisling og sperling. 

- Det er noget skrammel. Der er ikke meget andet at sige til det, siger Jes Bjerregaard, der er administrerende direktør for TripleNine, ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Vi startede jo året med ikke alt for store forventninger til tobis, og nu bliver der bare skrabet lidt mere af, konstaterer Jes Bjerregaard.


Mangler fisk

TripleNine følger naturligt meget med i kvoten på tobis, der er af stor betydning for fabrikken - og for dansk fiskeri. I år er den på godt 86.000 tons, og sidste år var den omkring 100.000 tons, hvilket også er et år med en lav kvote rent historisk.

- Hvis niveauet for tobiskvoten forbliver på dette niveau fremover, så kommer vi til at mangle nogle volumener i årene fremover. Tobis har stor værdi for os, og med de lave brislingekvoten oveni, så bliver et skidt år for os, siger Jes Bjerregaard.

Fabrikken forsøger derfor at tilpasse omkostningerne.

- Meldingen får os ikke til at gå i panik, så vi skal ikke i gang med fyringsrunder. Men vi forsøger at klare bemandingssituationen ved at sende medarbejdere på kurser og hvad der i øvrigt følger af naturlig afgang. Så vurderer vi på lang sigt, hvad der bliver behov for, siger Jes Bjerregaard.


Håber på kompensation

Han håber, at fiskemelsfabrikkerne kan få del i den støtteordning, som EU har lovet de danske fiskere som kompensation for de kvoter, de mister i forlængelse af Brexit.

- Branchen har søgt om at få del i kompensationen. Men det er ikke nødvendigvis kun noget, der kommer os til gode, men også fiskere, siger Jes Bjerregaard.

Blandt andet arbejdes der på at finde alternativer til de nuværende landinger, der fremover kommer til at mangle i Thyborøn.

- Måske kan vi finde andre arter. Blandt andet undersøges det, om det er muligt at gennemføre et forsøgsfiskeri efter hundestejler i Østersøen. Det er nogle af de ting, vi gerne vil have sat turbo på og undersøgt, om der er nye muligheder for os, siger Jes Bjerregaard.

Flere Nyheder