Vækstfonden lancerer nyt lån til fiskeriet

Statens finansieringsfond Vækstfonden lancerer et nyt lån til fiskeriet. Et etableringslån, som skal hjælpe fiskeriet med ejer- og generationsskifter
09 feb 2021

Fra i dag kan Vækstfonden yde etableringslån til fiskere, der ønsker at etablere sig med egen virksomhed.

De kommende år står fiskeriet overfor en lang række af ejer- og generationsskifte, og derfor er der behov for et særskilt lån, lyder det fra Vækstfonden.

- Fiskeriet er et af Danmarks mest traditionsrige erhverv, og vi leverer kvalitetsfisk til hele kloden fra især Nordsøen og Kattegat. Derfor vil vi være med til at understøtte, at vi også i fremtiden kan skabe et fiskerierhverv i verdensklasse, og det er grunden til, at vi nu går i luften med vores etableringslån målrettet unge fiskere, siger Lene Gade Hovmøller, Landbrugskundechef i Vækstfonden.

Lene Gade Hovmøller håber, at mange fiskere vil få glæde af de nye lån. Foto: Vækstfonden

Skabe arbejdspladser

Det er ikke første gang, at Vækstfonden arbejder med kunder inden for fiskeriet. Fonden har allerede hjulpet en række fiskere med lån til investeringsprojekter, der skal styrke deres forretning.

Det har blandt andet været til renovering af kuttere eller køb af flere fartøjer. Med det nye produkt er det ambitionen at medvirke til at få skabt nye arbejdspladser i hele Danmark. 

- Fiskeriet er et vigtigt erhverv for Danmark, og det er samtidigt rigtig vigtigt, at vi får skabt de her lokale arbejdspladser over hele landet. Det gælder både i selve fiskeriet, men også blandt underleverandører. Så jeg glæder mig til at begynde arbejdet med at få etableret endnu flere yngre fiskere i erhvervet, siger Lene Gade Hovmøller. 

 

Søg nu

Det er allerede nu muligt at søge om det nye etableringslån i Vækstfonden, og det bliver en vigtig opgave at sikre, at de unge fiskere også får mulighed for at starte egen virksomhed.

Men Vækstfonden vil også trække på gode erfaringer med ejer- og generationsskifte i det danske landbrug.

- Siden december 2014, hvor vi har tilbudt vores etableringslån til unge landmænd, har vi været med til at etablere mere end 100 landmænd i hele landet. Det er vi stolte af og glade for. Vi er til stede i hele Danmark - fra Bornholm til Blåvandshuk og fra Gedser til Skagen, og det er med til at sætte skub i nye idéer og projekter rundt omkring på bedrifterne. Det er det, vi også håber at opnå med vores nye muligheder til dansk fiskeri,  fortæller Lene Gade Hovmøller. 

Etableringslån til fiskeri

  • Et Etableringslån til fiskeri er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side.
  • Lånet er ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget.
  • Etableringslånet dækker 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 procent af købs-/investeringsbeløbet.

Vækstfonden er den danske stats finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. 

Gå til Vækstfondens hjemmeside. 

Læs mere om:

Flere Nyheder