Ansøgningsrunde: Penge til selektive redskaber

Fiskeristyrelsen åbner ansøgningsrunde på 24 mio.kr. til udvikling af selektive redskaber og til udsætning af ål
af Claus Kirkegaard
02 mar 2022

Fiskeristyreslen meddeler, at der nu kan søges tilskud til projekter under tilskudsordningen ”fiskeri, natur og miljø”.

Ordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 

Der er i alt afsat 24 mio. kr., og fokus vil være på udvikling af selektive redskaber (15 mio. kr.) samt udsætning af ål (9 mio. kr.).

Der er åbnet for ansøgninger fra den 1. marts med ansøgningsfrist 25. april 2022.

 

Sådan søger du

Ansøgningsskemaer og vejledninger, kan findes på Fiskeristyrelsens tilskudsguide.

Find tilskudsguiden og øvrig information om ordningen her. 

 

Særligt fokus i 2022

I 2022 er der særligt fokus på udvikling af udvalgte redskaber, der kan understøtte fiskerne i at kunne tilpasse deres fiskeri og fortsat have et bæredygtigt fiskeri trods nedgang i væsentlige bestande såsom torsk.

Udsætning af ål er en del af den danske åleforvaltningsplan. Åleforvaltningsplanen er et led i den europæiske indsats for at bevare ålen, og hvert år udsættes der åleyngel i danske vandløb for at understøtte arbejdet med at bevare ålebestanden.

 

Hvem kan søge - og hvad kan der søges støtte til?

Videnskabelige organer kan søge ordningen, og der kan søges tilskud under to indsatsområder:

  • marin innovation (udvikling af selektive redskaber)
  • udsætning af ål.

Flere Nyheder