Deltag i generalforsamlingen 25. maj

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) afholder sin årlige generalforsamling 25. maj 2022 på Hindsgavl Slot
af Louise Svane Pedersen
29 apr 2022

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) afholder sin årlige generalforsamling 25. maj 2022 på Hindsgavl Slot. Invitationerne er nu sendt ud til de fleste medlemmer via mail og nogle få i et almindeligt brev.

Der er sendt to mails ud til medlemmerne:

MAIL NR. 1 er vedhæftet to breve - en invitation til generalforsamlingen og indkaldelse/dagsorden.

MAIL NR. 2 kan anvendes til at afgive fuldmagt til den lokalforening, som man er medlem af. Muligheden kan anvendes, hvis man som medlem ønsker, at lokalforeningen skal stemme på ens vegne.

Der skal ske valg til formandsposten, og alle poster i bestyrelsen er på valg denne gang. Det skyldes, at det som tidligere nævnt er første gang, der afholdes generalforsamling efter de nye vedtægter. Det fremgår af indkaldelse/dagsorden, at der er modtaget én kandidat til formandsposten. Kreds Nord har indstillet DFPO’s nuværende formand Svend-Erik Andersen som kandidat til formandsposten. Kredsene har indstillet 12 kandidater og suppleanter til bestyrelsen.

Det fremgår også af dagsordenen, at der ikke er modtaget forslag til dagsordenen ved fristens udløb 31. marts 2022.

- Det kan godt synes at være en ordentlig stak papirer, man modtager til denne generalforsamling. Især da der ikke er modtaget forslag, der skal stemmes om på generalforsamlingen, og også da der kun er en kandidat til formandsposten og 12 til bestyrelsen. Vi er dog nødt til at være forberedte på, at der kan blive en afstemning. Derfor de to mails og de mange ord, siger Kenn Skau Fischer, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening PO.

Sådan gør du

Gå ind i MAIL NR. 1, udfyld og besvar mailen:

  1. Hvis du deltager i generalforsamling uden at stemme selv og ikke deltager i middag og fest efterfølgende, så skal du ikke gøre noget som helst.
  2. Hvis du deltager i generalforsamling uden at stemme selv og deltager i middag og fest efterfølgende, så skal du besvare MAIL NR. 1 og oplyse om, at du kommer til middag og fest, og om du tager din ægtefælle med.
  3. Hvis du deltager i generalforsamlingen og stemmer selv og ikke deltager i middag og fest efterfølgende, så skal du besvare MAIL NR. 1 og oplyse om, at du vil stemme.
  4. Hvis du deltager i generalforsamlingen og stemmer selv og deltager i middag og fest efterfølgende, så skal du besvare MAIL NR. 1 og oplyse om, at du vil stemme, og at du kommer til middag og fest, og om du tager din ægtefælle med.

MAIL NR. 2 skal bruges, hvis man ønsker at afgive en fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen til den lokalforening, man er tilknyttet. I mailen er der angivet et link. Klikker man på det, bliver man ledt frem til at afgive sin fuldmagt. Det sker ved at bruge NemID eller MitID.

- Det er jo på godt og ondt blevet sådan, at man stort set ikke kan fungere i Danmark uden brug af NemID eller MitID. Derfor har vi valgt at bruge det til at dokumentere, hvem man er, når man giver sin fuldmagt. Der kan være enkelte, der ikke anvender NemID eller MitID. Disse er velkomne til at kontakte de kontaktpersoner i DFPO, som er nævnt i mailen, siger Kenn Skau Fischer.

Læs mere om:

Flere Nyheder