Fire nye dykkeruddannelser anbefales placeret på Fiskeriskolen

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at etablere fire nye erhvervsdykkeruddannelser, så Danmark er bedre rustet til den grønne omst...
af Louise Svane Pedersen
16 sep 2022

Danmark får fire nye erhvervsdykkeruddannelser, der blandt andet skal bidrage til den grønne omstilling. Det har regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale om.

Danske leverandører af dykkerarbejde har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det er blandt andet en udfordring i forhold til den grønne omstil-ling. For at imødekomme behovet er aftalepartierne blevet enige om at etablere fire nye dykkeruddannelser i AMU-systemet.

  • Overfladeforsynet, 30 meter
  • Overfladeforsynet, 50 meter
  • Blandingsgas, 80 meter
  • Dykkerleder

Traditionelt har Forsvaret stået for uddannelsen af erhvervsdykkere i Danmark, men Forsvaret og erhvervets krav og behov har bevæget sig i to forskellige retninger. Derfor oplever danske leverandører af dykkerarbejde, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

- Det er vigtigt for mig, at vi politikere bakker op, når branchen tager initiativ til en løsning, hvor vi kan få uddannet tilstrækkeligt med erhvervsdykkere. Arbejdsmarkedsuddannelserne er den rigtige placering af de her uddannelser, for på den måde støtter vi opkvalificering af dygtige faglærte, så de kan løse nye typer af håndværksopgaver under havets overflade til gavn for os alle sammen, siger Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Anbefaler Thyborøn

Det er ikke helt afgjort, hvor det skal være muligt at tage nogle af de nye erhvervsdukker-uddannelser. Men Ellen Trane Nørby fra Venstre udtaler i pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet, at hun gerne ser uddannelserne placeret på Fiskeriskolen i Thyborøn.

- Venstre har længe kæmpet for en ny erhvervsdykkeruddannelse, fordi den grønne omstilling og erhvervet i Danmark har hårdt brug for erhvervsdykkere. Erhvervsdykkerne er dem som skal i vandet når havvindmøller skal op at stå og fremtidens energiøer skal etableres og kablerne trækkes til land. Uden dem får vi svært ved at komme i mål med den grønne omstilling. Med fire nye erhvervsdykkeruddannelser, som branchen anbefaler placeret på fiskeriskolen i Thyborøn vil vi forhåbentligt hurtigt kunne afhjælpe behovet for flere erhvervsdykkere, der også har en erhvervsfaglig uddannelse. Venstre ser frem til at den nye erhvervsdykkeruddannelse bliver etableret, så Danmark bliver bedre rustet til at nå i mål med den grønne omstilling og vi samtidig sikrer et Danmark i bedre uddannelsesbalance, siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

Det forventes, at aftalen om de nye uddannelser træder i kraft fra januar 2023. 

Læs aftalen om etablering af overfladeforsynet erhvervsdykkeruddannelser i AMU-systemet her.

Flere Nyheder