Fiskeriets Arbejdsmiljøråd indkalder til bundgarnsseminar

Dette års bundgarnsseminar bliver afholdt i Middelfart 21. april. Husk tilmelding senest 4. april
af Claus Kirkegaard
01 apr 2022

Torsdag d. 21. april afholder Fiskeriets Arbejdsmiljøråd årets bundgarnsseminar. 

Det foregår på SEVERIN kursus- og konferencecenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på tlf. 75 18 05 66 eller på mail: ann@f-a.dk senest mandag d. 4. april.

 

Program for bundgarnsseminar 2022

09:00 – 09:50 Ankomst og formiddagskaffe

09.50 – 10.00 Velkomst og åbning af seminar
v/Karsten Korsgaard og Allan Buch

10.00 – 10.35 Selvbetjening Søfarende/Skibsreder,
herunder orientering om nye tiltag
v/Søfartsstyrelsen

10.35 – 11.00 Orientering fra FA (bl.a. opretholdelse af besætningsdata)
v/Karsten Korsgaard

11.00 – 11.15 Kort pause

11.15 – 12.00 Projekt ”Netværkssamarbejde om
udvikling af anbefalinger til at sikre
fiskeres arbejdsmiljø i erhvervets
omstilling”
v/Sisse Grøn, Center for Maritim
Sundhed og Samfund (CMSS)

12.00 – 12.50 Frokost

12.50 – 13.20 Præsentation af ny PLB-model og
orientering om personligt sikkerhedsudstyr til bundgarnsfiskere
v/Gordon Skinner, Scan Marine

13.20 – 13.50 Generationsskifte i ålefiskeriet
v/Ole Lundberg Larsen og Allan Buch
DFPO

13.50 – 14.00 Kort pause

14.00 – 14.30 Orientering angående kontrol
af ålefiskeriet
v/Kristian Bernholm og Bernt Wind
Fiskeristyrelsen

14.30 – 15.00 Alternativer til ålefiskeriet
v/Allan Buch

15.00 – 15.15 Evaluering og afslutning på seminaret
v/Allan Buch

15.15 Kaffebord

Flere Nyheder