Fiskeristyrelsen: Ny klageadgang

ndgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal
af Claus Kirkegaard
02 maj 2022

Fra d. 1. maj skal klager over Fiskeristyrelsens afgørelser indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Det skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Du kan tilgå klageportalen via borger.dk, virk.dk eller via kpo.naeveneshus.dk. Klager over aktindsigt er dog undtaget og skal forsat indgives til Fiskeristyrelsen. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.   

Du kan ansøge Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen. Du kan læse nærmere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker, at en anden person eller din fiskerifaglige fiskeriorganisation, skal klage på dine vegne, er der mulighed for at oprette klagen i klageportalen vedhæftet dit skriftlige samtykke eller en stillingsfuldmagt.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal anvende klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naeveneshus.dk.   

Der er oprettet en ny klagevejledning, som du kan finde her: Klagevejledning

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.

Læs mere om:

Flere Nyheder