Fiskeristyrelsen: Servicevindue og nedetid 2. marts

Vær opmærksom på, at nogle af Fiskeristyrelsens IT-systemer vil være nede onsdag d. 2. marts
af Claus Kirkegaard
01 mar 2022

Fiskeristyrelsen skal udføre IT vedligeholdelse onsdag d. 2. marts 2022, kl. 09.30 til 13.30.

Følgende IT-systemer vil blive berørt og være ude af drift i nedenstående tidsrum:

Føring af logbog mellem kl. 09-30 - 11.30

Fartøjer med en igangværende fangstrejse i eLog skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt. Status vil forblive gul, indtil systemerne er kørende igen.

Starter en ny fangstrejse i perioden, hvor systemerne er lukkede, skal alle aktiviteter, der normalt skal føres i logbogen, føres på papir, indtil den elektroniske logbog igen er tilgængelig. De papirførte logbogsoplysninger indføres herefter i en ny fangstrejse i eLog.

Fartøjer, der fører eLog, skal mens fangstrejsen føres på papir, telefonisk meddele Fiskeristyrelsens FMC om afsejling og ankomst samt alle aktiviteter i norsk eller andre 3. landes farvande.

Inden en fangstrejse, hvor logbogen er ført på papir, kan indlæses, skal kvittering for seneste eLog fangstrejse være modtaget og kvitteret. Ventende eLog kvitteringer vil blive udsendt så snart Fiskeristyrelsens systemer igen er i normal drift.

Afregninger / Landingserklæring mellem kl. 09.30 og 13.30

Der kan ikke indberettes system-til-system afregninger/landingserklæringer for køb af fisk i perioden.

Dette gælder også webløsninger samt afregninger via VIRK.DK . Efter servicevinduet vil det være obligatorisk at angive logbogsnummer på indsendte afregninger. 

Fremsøgning af logbøger via Fiskeriportalen mellem 09.30 og 11.30

Logbøger kan ikke fremsøges i perioden.

 

Se nyheden hos Fiskeristyrelsen her

Læs mere om:

Flere Nyheder