Hvis strømmen går, skal isværk, auktion og resten af fiskerisektoren være klar

Lige nu er energiforsyningssituationen stabil, men ikke desto mindre er det vigtigt, at der er tænkt på beredskabsplaner
af Line Dalgaard Jensen
07 nov 2022

Lige nu er forsyningssituationen stabil. Gas-lagrene er fyldte. Dieslen er dyr – men den er der. Og elforsyningen kører også.

Og netop det, at der lige nu er ro på, skal vi bruge til at sikre, at vi har styr på, hvad der skal se, hvis der mod forventning opstår kritiske situationer, hvor energiforsyningen svigter.

Opfordringen kommer fra Fødevareministeriet til hele fødevaresektoren og dermed også fiskerisektoren. Isværk, samlecentraler, auktioner mm., opfordres til at sikre, at der er de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af, at elforsyningen bliver ustabil og svigter.  

- Mon ikke rutiner og nødplaner er på plads mange steder, så det her er i bund og grund en venlig reminder om at udvise rettidig omhu. Vi skal også i fiskerisektoren være klar, så vi kan sikre forsyningerne af fisk, selvom energiforsyningen svigter, siger Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, som opfordrer alle fiskerihavnene til at sikre og opdatere deres nødberedskab:

- Fiskeriet og hele fiskerisektoren er afhængige af energi. Hvis for eksempel isværket ikke fungerer, så bliver det svært at holde fiskene kolde og friske – og dermed kan mange fiskere ikke tage på fangstrejser og i sidste ende sikre leverancer af fisk.

Det er fx en god idé at have styr på: 

Hvad betyder det for isværk, samlecentraler, auktioner, IT m.m. hvis strømmen svigter af den ene eller anden årsag? 

Har man et nødstrømsanlæg eller adgang til alternative energiforsyningskilder?

Hvor lang en strømafbrydelse kan der håndteres?

Hvem har ansvar for håndtering og kommunikation?

Hvad med IT-sikkerhed?

Strømafbrydelser kan også indebære, at al mobiltelefoni og internet ikke fungerer. Det kan have den konsekvens, at man til havs ikke kan komme i kontakt med havn eller myndigheder. Danmarks Fiskeriforening har aftalt med Fiskeristyrelsen at se nærmere på retningslinjerne for, hvordan en sådan situation håndteres. 

Læs mere om:

Flere Nyheder