Minister udskyder svar på spørgsmål om fiskekasser

Venstres Torsten Schack Pedersen har stillet en stribe spørgsmål til ministeren i sag om fiskekasser i Thyborøn
af Svend Boye Thomsen
28 sep 2022

Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen er gået ind i sagen om Fødevarestyrelsens politianmeldelse af fiskeauktionen i Thyborøn.

For han vil blandt andet have fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til at svare på, om det er rimeligt, at der ser ud til at være omvendt bevisbyrde i sagen.

Sagen drejer sig således om, at Fødevarestyrelsen mener, at det kan være til fare for fødevaresikkerheden, at man i auktionshallen har fiskekasser stående på gulvet.

Sagen vakte stor opsigt, da den kom frem i sommer, for den blev set som et eksempel på, at Fødevarestyrelsen er alt for nidkær i sin kontrol og regulering af erhvervslivet.

For fiskekasserne har altid stået på gulvet i auktionshallerne, og der er ingen forskel på, hvordan man håndterer fiskekasserne i Thyborøn og i resten af EU.

Man har heller aldrig hørt om, at nogen skulle være blevet syge af, at fiskekasserne håndteres på denne måde.

Torsten Schacks spørgsmål til ministeren lyder som følger:

- Har ministeren en generel holdning til, at der er ”omvendt bevisbyrde” i fiskebranchen, når det kommer til bødepålæg for mulighed for potentiel kontaminering af fisk, i stedet for reel konstateret kontaminering af fisk?

- Er det ministerens generelle opfattelse, at fiskekasser på auktioner er konstrueret med henblik på mindst mulig risiko for kontaminering?

- Vil ministeren redegøre for, om den mangeårige praksis hos fiskeauktionen i Thyborøn med at opbevare fiskekasser på gulvet, er almindelig praksis i andre EU-lande, som arbejder inden for samme EU-lovgivning som danske fiskeauktioner?

- Vil ministeren redegøre for antallet af sager over de sidste ti år, hvor Fødevarestyrelsen har konstateret kontaminering til fiskeauktioner, hvor fiskeauktionerne har stillet og stablet fiskekasser på gulvet uden paller under?

- Hvilke initiativer har ministeren tænkt sig at søsætte, så fiskeribranchen, herunder fiskeauktioner, ikke bliver pålagt unødvendige regler og bureaukrati, som hindrer dem i at drive forretning?

- Synes ministeren, at det er rimeligt, at et fiskeauktionshus får pålagt bøder på et teoretisk grundlag om mulighed for kontaminering, selv om kontaminering aldrig er blevet opdaget i det pågældende fiskeauktionshus, på trods af mange års virksomhed?

Torsten Schack Pedersen stillede spørgsmålene i august, og han har nu fået svar tilbage fra ministeren, der meddeler, at han tidligst har mulighed for at svare på dem medio oktober. 

Det betyder formentligt, at Torsten Schack Pedersen ikke får svar på sine spørgsmål på denne side af et folketingsvalg.

Læs mere om:

Flere Nyheder