Nordjyske arbejdspladser på spil efter ny CO2-afgift i fiskeriet

Den nye CO2-afgift i fiskeriet kan koste tusindvis af arbejdspladser. Derfor skal der handles nu, lyder det fra erhvervsdirektør
01 jul 2022

Afgiften på CO2 kommer til at koste fiskeriet dyrt. Det står klart efter Regeringen og aftalepartierne har indgået en aftale om en grøn skattereform. Reformen sigter med sin nye CO2-afgift, der skal indfases fra 2025, efter at gøre dansk fiskeri mere grønt. Men afgiften vil ikke få den effekt.

For CO2-afgiften lægger op til, at fiskerne omstiller deres fartøjer, så de bruger grønne brændstoffer som f.eks. e-metanol i stedet for diesel. På nuværende tidspunkt findes der for fiskerne ikke løsninger, som gør brug af grønt brændstof og som er rentable.

Når fiskerne ikke umiddelbart kan omstille sig, bliver de enten tvunget til at skulle tanke diesel i andre lande eller helt opgive erhvervet. Tanker fartøjerne i udlandet, vil de med al sandsynlighed også lande deres fisk der.

- CO2-afgiften går ud over fiskerne. Men hvis de går konkurs eller lander deres fisk i andre havne end de danske, så vil det få store konsekvenser på land. For så kommer alle fødevareindustrierne til at mangle de fisk, de lever af at forarbejde, og virksomhederne, der servicerer fiskefartøjerne, vil få færre serviceopgaver. I begge tilfælde vil det uafværgeligt få konsekvenser for disse virksomheder på land i form af tab af arbejdspladser, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør for Erhvervshus Nord.

Han mener derfor, at den nye CO2-afgift kan vise sig at blive katastrofal for Frederikshavn Kommune.

- I Frederikshavn Kommune alene har op til 17 procent af alle beskæftigede tilknytning til fiskeriet, enten på fartøjerne eller i følgeindustrierne på land. Det drejer sig om ca. 3600 lokale arbejdspladser, siger Niels Bay Christensen.

En rapport fra marts i år, som er udarbejdet af Implement Economics i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation, viser, at 82 procent af alle danske fiskefartøjer i Danmark vil have et økonomisk incitament til tanke brændstof og dermed også lande deres fisk i udlandet, når den nye CO2-afgift træder i kraft i 2025. Disse fiskefartøjer lander tilsammen 98 procent af alt fisk i Danmark.

Politikerne kan løse problemet hvis de vil

Aftalepartierne bag den grønne skattereform er bevidste om, at fiskeriet vil blive udfordret af CO2- afgiften, da der ingen grønne løsninger findes indenfor fiskeriet. Derfor har de afsat 350 millioner kroner til en særlig fiskeripulje. Selvom beløbet kan lyde af meget, er det langt fra nok. For CO2-afgiften pålægger fiskeriet en afgift på knap 900 millioner kroner.

- Set i lyset af den igangværende globale fødevarekrise skal man virkelig tænke sig om og passe på, at det ikke kommer til at gå ud over forsyningssikkerheden af dansk fisk, for det kan få vidtrækkende konsekvenser, slutter Niels Bay Christensen.

Flere Nyheder