Nyt stenrev skal sikre kyststrækning og hjælpe fisk

Der skal etableres et nyt stenrev nordøst for Middelfart. Dette skal sikre kyststrækningen og skabe gemmesteder for fiskene i området
af Louise Svane Pedersen
16 jul 2021

4000 kubikmeter norsk granit skal sikre kystlinjen ved grundejerforeningen Varbjerg Strand, der er et sommerhusområde, ved Middelfart. Det sker som et led i et forskningsprojekt fra DTU Aqua, hvor man vil finde en løsning på kystbeskyttelse, der ikke er sandfodring.

Planen er at den store mængde norsk granit skal sænkes ned ud fra stranden, men her vil det ikke kun komme sommerhusejere og badegæster til gavn. Også fisk og smådyr i Båring Vig, hvor Varbjerg Strand hører til, vil få stor glæde af stenrevet. Det skriver dr.dk.

Det bliver noget af en udfordring at få placeret de nye rev, så det gavner både fisk og kyst mest muligt. For at sikre den optimale placering vil forskerne gøre brug af intet mindre end 50 kameraer, der i forvejen skal filme hvor fisk på andre rev klarer sig. På den måde kan man skabe optimale forhold for de fisk, der bor i vigen. Det fortæller DTU Aqua til dr.dk.

DTU Aqua vurderer, at man i Danmark har fjernet 8,3 millioner kubikmeter sten fra havene. Dette svarer til 55 kvadratkilometer levesteder for dyr og planter. De mange sten fjernet fra farvandene er brug til blandt andet moler, kystsikring og lystbådehavne.

Læs mere om:

Flere Nyheder