Ph.d.-forsvar om restaurering af stenrev

Restaurering af stenrev i Østersøen kan give bedre biodiversitet og har potentiale til at styrke forekomsten af torsk
af Claus Kirkegaard
27 jan 2022

Resultaterne af en ny ph.d.-afhandling viser, at restaurerede stenrev skaber gode levesteder for en række arter, der normalt lever på stenrev, og ovenikøbet for nogle af de organismer, som sædvanligvis ses på blød havbund. Resultaterne viser også, at revene har potentiale til i høj grad at styrke forekomsten af kommercielt vigtige torskefisk og til at gavne biodiversiteten i det hele taget. 

Det er videnskabelig assistent hos DTU Aqua, Tim Wilms, der har stået for afhandlingen om restaurering og monitering af stenrev, som han skal forsvare d. 9. februar, skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

Stenrev udgør et vigtigt kystnært habitat, som anvendes af en lang række dyrearter, når de søger føde, har behov for skjul og skal yngle.

Tim Wilms har i sit ph.d.-projekt udforsket potentialet i restaurering af stenrev ved at følge to projekter som blev gennemført med forskellige metoder i den vestlige Østersø i farvandet ud for Sønderborg. 

 

Flere Nyheder