Pulje på 72 mio.kr. skal øge biodiversiteten i danske vandløb og åer

Puljen skal også sikre bedre levesteder for fisk, smådyr og planter
af Louise Svane Pedersen
20 sep 2022
Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om minimum for god økologisk tilstand i de danske vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til gennemførelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Ordningen skal sikre realisering af fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet kan leve op til målsætningerne om minimum for økologisk tilstand.

Tilskudsordningen kan søges af kommunerne i Danmark og finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og delvist af nationale midler.

- Formålet med vandløbsrestaureringsordningen er at støtte indsatser, der kan bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, samt at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt. Med åbningen af denne nye tilskudsordning håber jeg, at endnu flere kommuner vil igangsætte restaureringsprojekter for naturen og dyrelivet i de danske vandløb og åer, fortæller direktør i Fiskeristyrelsen Nanna Møller om tilskudsordningen.

Kommunerne kan søge tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter til og med den 2. oktober 2022. Ordningen støtter strækningsbaserede og punktbaserede restaureringer. Den giver både tilskud til forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Find vejledning og ansøgningsskemaer på tilskudsguiden under Vandløbsrestaurering EHFAF  

Flere Nyheder