Rapport: Danske farvande ramt af iltsvind

Problemet med iltsvind vokser, især i Limfjorden, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav
af Line Dalgaard Jensen
03 okt 2022

En ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet konkluderer, at iltsvind påvirker en stadig større del af de danske farvande.

Iltsvindet i september 2022 er det tredje største, der er registeret siden 2008, og det er næsten på det niveau, der var gældende i perioden fra 1989 til 2009.

Et areal større end Fyn – eller godt 3.500 km2 havbund - var i september ramt af iltsvind. Arealet er godt 40% større end i samme periode sidste år.

I Kattegat er forholdene blevet bedre siden 80'erne, mens de er blevet dårligere i fx Limfjorden, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.

- Det er dejligt, at Kattegat har fået det bedre efter den store indsats, der er gjort fra dansk side, men det er da dybt frustrerende, at det stadig går den gale vej for mange områder af de indre danske farvande, siger seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Institut for Ecoscience:

- Mange områder rammes igen år efter år, og jeg er bekymret for, at danskerne har vænnet sig til, at situationen er dårlig i vores indre farvande. Vi er vant til at høre om iltsvind. Og så er der svært at trænge gennem med budskabet om, at det faktisk er blevet værre, siger Jens Würgler.

Men iltsvind betyder i sidste ende, at dyr og planter ved havbunden dør. Og det kan tage meget lang tid før tilstanden atter bliver normal.

- Jeg tror, problematikken ville blive taget meget mere alvorligt, hvis dyr og planter døde på land. Under vandet er det ikke synligt, og iltsvind er desværre en abstrakt ting for rigtig mange af os, fortælles Jens Würgler.

Flere Nyheder