Regnskab: Fisk for over 1 mia. kr. i Hanstholm

Brexit og corona har været udfordrende i 2021, men alligevel er Hanstholm Havn kommet godt igennem
af Claus Kirkegaard
01 mar 2022

På trods af store udfordringer i 2021 med eftervirkningerne af Brexit samt corona-situationen, har Hanstholm Havn formået at bevare sin stærke position i dansk fiskeri. Det skriver havnen i en pressemeddelelse.

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2021 har Hanstholm Havns bestyrelse kunnet glæde sig over, at havnen fortsat spiller en markant rolle i dansk fiskeri. Det vidner håndteringen af fisk for 1.07 mia. kr. om.

Nøgletallene for Hanstholm Havn viser et forventet niveau med en voksende nettoomsætning på 33,6 mio. kr. mod 32,0 mio. kr. i 2020, mens havnens resultat før afskrivninger og efter renter lyder på -8,0 mio. kr. mod +3,4 mio. kr. i 2020.

Det negative resultat skal ses i lyset af et større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på havnen i 2021 samt påbegyndt tilbagebetaling af den velgennemførte havneudvidelse.

- Hanstholm Havn har over de senere år gennemgået en stor havneudvidelse, som udover bl.a. nye ydermoler og et stort baglandsareal naturligvis også er en stor investering med et stort lån, som havnen nu er begyndt at afdrage på, helt som planlagt. Årets resultat er derfor på niveau med det forventede, og vi har nu indledt en ny æra, hvor havneudvidelsen skal generere yderligere aktivitet og således også sikre et udvidet indtjeningsgrundlag fremover, fortæller Hanstholm Havns bestyrelsesformand, Kirsten Hede.

 

Ekstra fisk for 137 mio. kr.

Hanstholm Havn har i 2021 håndteret godt 41.000 tons konsumfisk og rejer, hvoraf fisk tilført med lastbil for salg på Hanstholm Fiskeauktion står for knap 14.000 tons.

Fremgangen af fisk ”på hjul” bidrager ikke alene til at sikre de rette tilførsler til opkøbere og aftagere i hele Europa, men booster samtidig værdigrundlaget på konsumfisk og rejer, som vækster med knap 137 mio. kr. til godt 862 mio. kr.

For industrifiskeriet har det ikke været muligt at opretholde niveauet på trods af en mindre stigning i gennemsnitsprisen. Her er der landet 85.000 tons til en værdi af ca. 203 mio. kr. 

 

Markant stigning i gods

Også på andre områder har der været fremgang at spore på Hanstholm Havn, der har set en markant stigning i håndtering af gods. 

Den samlede mængde lyder på 453.000 tons, hvilket er en fremgang på hele 43 procent set i forhold til 316.000 tons gods i 2020.

Hanstholm Havn ser desuden et stort udviklingspotentiale for yderligere godstravlhed og er aktuelt i dialog med flere interesserede operatører.

 

Kurs mod stor energirevolution

Hanstholm Havn arbejder målrettet mod en vision om at blive Danmarks førende havn inden for både handel, bearbejdning og opdræt af fisk – og samtidig Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn.

Fiskeriet kan dermed se frem til at få følgeskab af grøn energi som havnens store vækstdynamo. Rejsen blev indledt, da havnen i 2020 indgik en aftale med Thy Mors Energi om opførelse af vindmøller på havnens areal og blev boostet yderligere, da Hanstholm Havn og European Energy primo 2022 underskrev en hensigtserklæring om etablering af vedvarende energi og Power-to-X-anlæg på havnen. 

- Hanstholm Havn vil over de kommende år indtage en markant position som både fiskerihavn og energihavn, hvor et cirkulært energifællesskab vil tilføre nye energikilder og Power-to-X-processer, som gør den enes affald til den andens ressource – og dermed skaber helt nye forretningsmuligheder på og omkring havnen, siger Kirsten Hede.


Læs mere om:

Flere Nyheder