Regulering af gråsæler ved Bornholm er sat på pause

Siden nytår har det ikke været tilladt at regulere på de såkaldte bornholmske problemsæler
03 jan 2022

Det har tidligere været tilladt at regulere på problematiske gråsæler, da det var en del af ordningen om at beskytte lakse- og torskefiskeriet omkring Bornholm. Men da disse fiskerier er blevet stærkt reduceret i 2022, er det ikke længere nødvendigt at regulere på sælerne meddeler Miljøministeriet.

Frem til 2021 var det muligt at regulere op til 40 gråsæler om året, og sidste år blev antallet sat op til 80. Miljøstyrelsen har desuden som forsøg betalt sæljægere for at stå for reguleringen.

Ordningen var afhængig af, at man kunne fravige den beskyttelse, som gråsælen har i kraft af habitatdirektivet. Det var dog kun muligt, så længe sælens skader på fiskeriet havde væsentlig erhvervsøkonomisk betydning.

Men efter at EU´s seneste kvoteforlig har reduceret kvoterne på laks og torsk betragteligt, vurderer Miljøstyrelsen nu, at denne betingelse ikke længere er opfyldt. Derfor bliver ordningen sat på pause.

Sælskader kan indberettes

I 2022 får fiskerne primært mulighed for at fange skrubber og andre fladfisk i farvandet omkring Bornholm, og der er i øjeblikket ikke tilstrækkelig dokumentation for, at gråsælerne skader dette fiskeri i væsentligt omfang.

I foråret 2022 vil Miljøstyrelsen derfor i samarbejde med DTU Aqua undersøge sælskader i fiskeriet efter fladfisk. Formålet er at skaffe det nødvendige grundlag for at vurdere, om skaderne er så væsentlige, at reguleringen af gråsæler kan genoptages til efteråret.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden fiskerne til at indberette sælskadet fangst til Fiskeristyrelsen, da disse oplysninger også vil indgå i vurderingen.

Læs mere om:

Flere Nyheder