Samsø skal teste kunstigt stenrev

Samsø er forsøgskommune i DTU-projektet BARREEF, som undersøger om nye stenrev kan beskytte kysterne mod erosion og samtidig skabe bedre levesteder...
af Line Dalgaard Jensen
04 okt 2022

Der skal opføres et kunstigt stenrev ved Samsø. 

Samsø er nemlig blevet forsøgskommune i et stort DTU-projekt, BARREEF, hvor man skal besvare det store spørgsmål om, hvordan vi bedst beskytter vores kyster i fremtiden.

Både imod erosionen af kysterne, der kun bliver værre med klimaforandringernes stigende vandstande. Og i forhold til at beskytte livet i havet.

Her udgør stenrev en base for vegetation og skaldyr, hvor der ofte er masser af føde og skjul for en række vigtige fiskearter.

Helt konkret skal derfor opføres et fysisk rev med anvendelse af flere tusinde kubikmeter sten. Herved kan forskerne afprøve rev-metoden til kystbeskyttelse i praksis.

Formålet er at dokumentere, om kunstige rev kan udgøre en ny, supplerende metode til kystbeskyttelse, der kan anvendes i fremtiden. De metoder man i dag anvender er blandt andet skråningsbeskyttelse, diger, strand- og sandfodring, bølgebrydere og høfder.

På Samsø er man meget glade for at være en del af projektet. 

- Samsø Kommune og Samsø som samfund er meget glade for nyheden om, at projekt BARREEF-stenrev skal etableres på Samsø. Vi var glade for at kunne sende en ansøgning, vi var overraskende glade for at komme i finaleopløbet, og lige nu er vi nærmest lykkelige over, at stenrevet skal etableres ud for kysten ved Samsø, siger Lars Skovgaard, forvaltningschef i Samsø Kommune.

Det kunstige rev ved Samsø skal ligge ca. 100 meter ud fra kysten nord for Ballen strand. Anlægsarbejdet begynder i vinteren 2023/2024.

Læs mere om:

Flere Nyheder