Skagen Havn: Affaldsprodukter bliver til ressource

Fiskeindustriens affaldsprodukter skal fremadrettet blive til en ressource på Skagen Havn
af Claus Kirkegaard
22 feb 2022

I perioden fra primo marts til sommeren 2022 vil der pågå anlægsarbejde på Skagen Havn.

Arbejdet udføres som en del af Skagen Circle projektet, hvor fiskeindustriernes affaldsprodukter bliver til en ressource. Ved at separere procesvandet og aflede det direkte til Skagen Renseanlæg er det muligt at lave biogas som kan bruges til opvarmning. Projektet er et bredt samarbejde mellem fiskeindustrien på havnen i form af FF Skagen og Scandic Pelagic og Frederikshavn Forsyning, Skagen Varmeværk og Skagen Havn. Ud over fordelene med genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi giver den separate afledning også mulighed for en mere målrettet rensning af procesvandet, hvilket også fremmer havmiljøet. Det skriver Skagen Havn på sin hjemmeside.

Den foreløbige tidsplan for arbejderne er:

Uge 9: Fræsning af asfalt på Fabriksvej, Auktionsvej, Coastervej, Notkajen (ved Galeasevej) samt Galeasevej. Derudover forventes opstart af gravearbejde i Auktionsvej med retning mod Coastervej.
Uge 12-13: Gravearbejde Coastervej/Notkajen
Uge 14-15: Gravearbejde Galeasevej

Tidsplanen er omtrentlig og revideres løbende i takt med at fremdriften bliver bedre kendt.

Arbejderne er forsøgt tilrettelagt så der kan opretholdes trafik på havnen, men vejstrækninger vil være helt eller delvist lukkede i perioder. Selvom asfalten bliver fræset op, kan der køres på strækningerne indtil der graves, og der sørges for en løbende retablering således generne begrænses.

Flere Nyheder