Thyborøn Havn har udvidet vanddybden i indsejlingen til 10 meter

Vanddybden i indsejlingen til havnen i Thyborøn er blevet øget fra 8 meter til 10 meter
14 jan 2022

10 m vanddybde i indsejlingen har længe været en vigtig milepæl for Thyborøn Havn. Det er i sandhed en kæmpe glæde i dag at være nået i mål hermed.

Efter flere års arbejde på at få oprensningsansvaret overdraget fra staten, at få miljøgodkendelser til udførelsen af selve uddybningen og med den endelige planlægning af uddybningsprojektet, er vi meget glade for i dag endeligt at kunne bekræfte overfor vores kunder, at uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn og Limfjordskajerne i Sydhavnen nu er gennemført.

Vanddybden er øget betydeligt i hele indsejlingen fra de 8 meter, som staten hidtil garanterede, til de 10 m, som vi har i dag.

Kun meget få spots har i dag en vanddybde, der ligger lige en anelse under 10 m.

De vil blive oprenset ved færdiggørelsen af Thyborøn Havns hidtil største bygge og anlægsprojekt, ved indvielsen af den nye godsterminal med de 220 nye kajmeter ved navn Limfjordskaj III og det nye 150 000 kvadratmeter store baglandsareal, som er blevet til i kraft af nyttiggørelsen af materialet fra uddybningen af indsejlingen.

Det vil sige, at vi er helt klar til at byde selv de største pelagiske industrifiskefartøjer fra Norge, Sverige, Danmark, Skotland, og Island velkommen i havn her i foråret, og at de store gods- og offshorefartøjer allerede nu nyder godt af den øgede vanddybde i indsejlingen til kajanlæggene på Thyborøn Havn.

De seneste pejlinger af henholdsvis indsejling til havnen og til Limfjordskajerne i Sydhavnen kan rekvireres hos havnens martime afdeling. 

80 millioner kroner investeret i vanddybde og nye havneanlæg.

Uddybningen af sejlrenden ind til Thyborøn Havn, i Thyborøn Kanal, er nu fuldført. 10 m vanddybde i indsejlingen, fra Nordsøen og ind gennem molehovederne til yderhavnen, og helt ned til Limfjordskajerne i Sydhavnen er nu en realitet.

Sandet fra uddybningen er blevet nyttiggjort til en større udvidelse af havnearealerne mod syd. 

Mere end 600 000 m3 sand er flyttet fra sejlrenden og op på land til skabelse af 150 000 nye kvadratmeter havneareal til godshåndtering i den sydlige del af Thyborøn Havn, parallelt med hovedvejen.

Projektet er både det største uddybnings- og havneudvidelsesprojekt i hele Thyborøn Havns historie.

Potentiale for talrige erhverv
Med Thyborøn Havns unikke placering godt beskyttet inde i Limfjorden, lige ud til Nordsøen, udvider de 10 m vanddybde et reelt potentiale for havnens kunder i brancherne fiskeri, gods og offshore vindenergi.

Når de største industrifiskefartøjer fra fx Norge og Færøerne leverer råvarer til fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, så giver den nye vanddybde dem nogle helt optimale besejlingsforhold. Thyborøn Havn ligger geografisk godt placeret, og der er nem indsejling til fiskemelsfabrikken, der ligger placeret lige overfor havneindsejlingen.

Derudover kommer den øgede vanddybde også offshore branchen til gode ved offshore aktiviteter som installation af Vesterhav Syd, Nord, Thor og den kommende Energiø, bare et stenkast ude i Nordsøen syd for Thyborøn.

De driftssikre besejlingsforhold i al slags vejr, som er kendetegnende for Thyborøn Havn, sikrer offshore branchen et stabilt projektflow på en god beliggenhed tæt på de kommende havvindenergiprojekter, og den øgede vanddybde giver kaptajnerne en komfortabel ekstra sikkerhed under køl.

Også den innovative del af godslogistikbranchen, der vælger at sejle gods ind til og ud fra Danmark vestfra for at undgå et belastet vejnet i øst og for at have god plads til oplagring på kajnære baglandsarealer med tæt afstand fra kaj til hovedvej, kan få stor glæde af den øgede vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn.

Den nye vanddybde åbner op for et større udvalg af fartøjer og giver branchen solide muligheder for logikstikoptimering med miljøhensyn.

En driftssikker havn

Thyborøn Havns sikre besejling i al slags vejr, 24/7 365 dage om året, sikrer i forvejen alle disse meget forskellige brancher en solid driftssikkerhed og et stabilt arbejdsflow.

Den helt nye vanddybde øger nu branchernes fleksibilitet, i kraft af mulighed for et større udvalg af fartøjer og tilføjer en ikke ubetydelig ekstra sikkerhed.

Flere Nyheder