Thyborøn Havns bestyrelse er nu konstitueret

Der er kommet nye folk i bestyrelsen for Thyborøn Havn
14 jan 2022

Thyborøn Havn har i forbindelse med kommunalvalget fået ny bestyrelse. Havnens bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen og fungerer i samme valgperiode, det vil sige i fire år fra 2022 til og med 2025.

Når havnen får ny bestyrelse, skiftes der traditionelt ud på nogle bestyrelsesposter, og det har også været tilfældet denne gang. To bestyrelsesmedlemmer, Kenneth Iversen og John Bennet-Therkildsen, har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange års engageret arbejde med udviklingen af Thyborøn Havn. Det har betydet, at der er trådt to nye medlemmer ind i bestyrelsen til den kommende periode.

Ny i bestyrelsen er Jan From, der oprindeligt stammer fra Harboøre og i dag er bosiddende i Holstebro. Jan har en lang karriere bag sig i vindenergibranchen hos Vestas og er i dag Vice President of Global Service Operations i netop Vestas.

Med Jan ombord er havnens bestyrelse styrket med både globale og specifikke kompetencer indenfor offshore vindenergiområdet.

Med den udvikling, der i øjeblikket er i gang på Nordsøen lige udenfor havnens dør, så tilfører Jan From vigtig viden og solide kompetencer, der kan være med til at sikre, at de rigtige strategiske beslutninger for havnens fremtidige satsninger træffes.

En anden ny profil i bestyrelsen er Steen Bitsch fra Lemvig. Steen har en lang karriere indenfor bl.a. grovvarebranchen og er i dag CEO, administrerende direktør, i Vestjyllands Andel.

Steen tilfører havnens bestyrelse stor viden og bred indsigt i et område, der spænder helt fra grovvarebranchen, over transport- og logistiksektoren, til grøn energi og den grønne omstilling. Det er ligeledes et område, som bliver stadig vigtigere også for Thyborøn Havn. Også her er det vigtigt med stor indsigt, der kommer havnens arbejde med den grønne omstilling og fremtidige satsning på mere gods til gode.

Havnens nye bestyrelse er allerede trukket i arbejdstøjet. Det første møde, hvor bestyrelsen blev konstitueret med Karl Kristian Bro som formand og borgmester Erik Flyvholm som næstformand, har fundet sted.

Karl Kristian Bro siger i forbindelse med valget:

”Der er sket rigtigt meget på Thyborøn Havn siden 2001, hvor havnen blev en kommunal selvstyrehavn, ejet af Lemvig Kommune. Det har været en meget spændende rejse, som jeg glæder mig til at fortsætte som formand. Ikke mindst i de senere år har udviklingen taget fart på Thyborøn Havn indenfor alle områder. Havnen har vokset sig til en stor og betydende havn, ikke kun på den jyske vestkyst, men også på nationalt plan. Den udvikling vil bestyrelsen og havnens ledelse arbejde målrettet på at fortsætte.”

Thyborøn Havn har i øjeblikket et stort anlægsprojekt i gang med udvidelse af havnearealerne til godshåndtering i Sydhavnen og anlæggelse af en ny godskaj ved navn Limfjordskaj III. Havneudvidelsen skabes ved nyttiggørelse af materialet fra den netop gennemførte uddybning til 10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn.

Det nye havneareal skal dels give endnu flere muligheder for fortsat vækst indenfor havnens eksisterende godsforretninger og potentiale for at tiltrække nye gods- såvel som offshore-aktiviteter i de kommende år.

Karl Kristian Bro afslutter:

”Det er en fornøjelse at arbejde med udviklingen af havnen i disse år, hvor havnen sammen med de mange kunder og samarbejdspartnere trækker på samme hammel. Der er en god stemning på havnen, samarbejdet mellem kunderne og havnens ledelse fungerer rigtigt godt, så der er bestemt grobund for en fortsat fælles udvikling og vækst i de kommende år”.

 

FAKTA:

Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune. Havnen ledes af en professionel bestyrelse, der er udpeget for fire år ad gangen af kommunalbestyrelsen.

Havnens bestyrelse består af syv medlemmer. Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen, de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer er erhvervsrepræsentanter.

Ifølge havnelovens §9 konstituerer havnebestyrelsen sig selv med valg af formand.

Medlemmerne af havnens bestyrelse i perioden 2022 – 2025 er:

Karl Kristian Bro, formand
Borgmester Erik Flyvholm, næstformand
Susanne Nikolaisen
Rasmus Normann Andersen
Jan From
Steen Bitsch
Alfred Fisker Hansen

Flere Nyheder