Værdien af danske landinger faldt med 12 procent

Der blev landet færre fisk af danske fiskere og værdien faldt også fra 2020 til 2021
af Claus Kirkegaard
06 apr 2022

Den samlede landingsværdi for danske fiskefartøjer blev på 2,8 mia. kr. i 2021, hvilket var et fald på 12 pct. i forhold til 2020.

Mængden af landet fisk faldt med 37 pct. til 462.000 ton. I samme periode faldt antallet af registrerede fartøjer med 65 til 1.933 fartøjer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.


Størst nedgang for industrifisk

Det var et fald i de landede mængder industrifisk, som var årsag til reduktionen i landingsværdien. Landingsmængden for industrifisk faldt med 222.000 ton, hvilket var 47 pct. mindre end i 2020, som primært var en følge af en væsentlig mindre kvote på tobis.

Værdien af den landede mængde industrifisk faldt i samme periode med 39 pct. svarende til 365 mio. kr. Prisen pr. kg steg derfor med 15 procent.


Udviklingen for konsumfisk

Landingsmængden for sild og makrel faldt fra 2020 til 2021 med 26 pct. svarende til 42.810 ton, hvilket især skyldtes en nedgang i sildekvoten.

Værdien faldt i samme periode med 15 pct. svarende til 133 mio. kr., og gennemsnitsprisen pr. kg steg med 15 pct.

For torskefisk faldt landingsmængden fra 2020 til 2021 med 16 pct. svarende til 3.087 ton, mens værdien af den landede mængde torskefisk faldt med 10 pct. svarende til 33 mio. kr., og kiloprisen steg med 7 pct.

For krebs og bløddyr steg landingsmængden fra 2020 til 2021 med 9 pct. svarende til 3.973 ton, mens værdien af den landede mængde krebs- og bløddyr steg med 26 pct., hvilket betød, at prisen pr. kg steg med 16 pct.

 

Flest landede fisk i Nordjylland

I Nordjylland blev der i 2021 landet 40 pct. af den samlede mængde fisk samt krebs- og bløddyr fra danske fartøjer.

Værdien af de landede mængder svarede til 44 pct. af den samlede landingsværdi.

Kun industrifisk og makrel blev landet i større mængder i Midtjylland end i Nordjylland, hvilket især kan henføres til landinger i Thyborøn.

I de øvrige regioner var den samlede landede mængde og værdi mindre pga. landinger fra flere små fartøjer med lavere kapacitet.

Værdien af de danske fartøjers landinger i udlandet var i 2021 på 204 mio. kr. i EU og 517 mio. kr. uden for EU svarende til hhv. 41.353 ton og 46.689 ton.

De tre lande uden for Danmark, som havde den højeste landingsværdi fra danske fartøjer var Norge, Færøerne og Irland. Det var især makrel, der i 2021 i langt højere grad blev landet i udlandet, end det var tilfældet i 2020.

Flere Nyheder