Åben dør-ordning for havvindmøller er sat i bero

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter i bero
af Louise Svane Pedersen
07 feb 2023

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben-dør-procedure. 

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse. Ved åben-dør-proceduren ansøger man selv om tilladelserne på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man som projektudvikler indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Sat i bero

Men nu har Energistyrelsen stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige vindenergi-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Dette skyldes, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med regeringens statsstøttesekretariat, vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrig e VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Energistyrelsen afventer at EU-retten har undersøgt sagerne nærmere. Indtil der er truffet en afgørelse vil alle åben dør-ansøgninger være sat i bero. Tilsvarende vil gøre sig gældende for eventuelle nye ansøgninger.

Energistyrelsen har orienteret de relevante involverede parter og vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.

Optimisme i fiskeriet

I Danmarks Fiskeriforening tager man godt imod beslutningen. For flere af åben dør-projekterne er i direkte konflikt med kystfiskeriet, og det er ærgerligt, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening, der opfordrer til dialog og inddragelse af fiskerierhvervet.

- Jeg ser det her som en oplagt mulighed for at få gjort tingene ordentligt. Vi har brug for flere vindmøller, men det er altså vigtigt, at placeringen af havvindmøllerne tager hensyn til fiskerierhvervet. Derfor opfordrer vi til, at fiskerierhvervet tages med på råd i forbindelse med etableringen af åben dør-projekter, siger Svend-Erik Andersen.

Læs mere om:

Flere Nyheder