Energistyrelsen giver tilladelse til forundersøgelser for havmølleparker i området Nordsøen I

Forundersøgelsestilladelsen gives til Energinet, som vil begynde at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer i andet kvarta...
af Line Dalgaard Jensen
20 mar 2023

Energistyrelsen gav 15. marts 2023 Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser for havvindmølleparker i området Nordsøen I.

Energinet vil begynde forundersøgelserne i andet kvartal 2023.

Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af området, som er udpeget til havvindmølleparker, og mulige kabel-ilandføringskorridorer.

Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de mulige havvindmølleparker.

Med tilladelsen til forundersøgelser kan Energinet indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer.

Resultaterne fra forundersøgelserne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en fremtidig udvikler.

Derudover vil udvikler kunne bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Tilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmølleparker.

Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.

Læs mere om:

Flere Nyheder