Læge i notat til Folketinget: PFAS-sagen mangler information

En pensioneret overlæge i arbejdsmedicin har sendt et notat til Folketinget, hvor han skriver at PFAS-sagen er præget af misinformation
af Louise Svane Pedersen
27 jan 2023

Kurt Rasmussen er pensioneret overlæge i miljø- og arbejdsmedicin, hvor han i 25 år har været cheflæge for Arbejdsmedicin på Regionshospitalet i Gødstrup.

Han har netop sendt et notat til Folketinget, hvor han forklarer, at han over et langt arbejdsliv har været involveret i en række miljø- og kemikalieforureningssager, hvor nogle af dem, med hans egne ord, er løbet af sporet, og hvor bekymring samt uro har bredt sig i befolkningen.

Den pensionerede læge ser de samme træk i PFAS-sagen, hvilket bekymrer ham, og derfor henvender han sig til Folketinget:

”Således også i PFAS-sagen, hvor misinformation og endnu mere udtalt, mangel på information fra de mange myndigheder, der er involveret i sagen, synes at være status. Det er baggrunden for, jeg har udarbejdet vedhæftede notat om risikovurdering og risikohåndtering i PFAS-sagen.”

Fortidens synder

I sit notat skriver Kurt Rasmussen, at PFAS-sagen i bund og grund handler om fortidens synder. Hvor man før i tiden blandt andet brugte PFOS til brandslukning og andre dagligdagsting, så er man blevet klogere og har udfaset de farligste af PFAS’erne. Men selvom det er længe siden at de farligste af stofferne aktivt blev brugt i Danmark, så kan man stadig kan finde spor efter dem i naturen, da de ikke nedbrydes.

Han forklarer også politikerne, at PFAS udledes i miljøet via spildevand, lossepladser, brandslukningspladser og kan måles overalt – hvis man altså vælger målrettet at lede efter PFAS, så finder man det.

”Der er betydelig videnskabelig viden om helbredspåvirkninger af PFAS, og disse stoffer er mindre farlige end de udråbes til i pressen, der er tale om beskedne helbredseffekter. Fx kan der i nogle studier påvises en ændring i immuniseringseffekt af vacciner, men ikke i niveauer, som har klinisk betydning for beskyttelse mod sygdom og der er ikke tegn til, at PFAS kan medføre alvorlig sygdom, slet ikke i de lave niveauer, der er fundet i mennesker i Danmark.” skriver han blandt andet til landets politikere.

Handlingsplan

Og netop landets politikere skal til at lave en handlingsplan for håndtering af PFAS på baggrund af de seneste dages debat. Til det har Kurt Rasmussen fremhævet nogle punkter, han mener er de vigtigste:

  1. Stop for flere målinger i miljøet.
  2. Udmelding til befolkningen: PFAS er ikke en ny kemikalieforurening, dette er en gammel problematik, og PFAS i natur og mennesker er i markant fald over de sidste to årtier, og PFAS er ikke så farligt som det udråbes til i den almene presse.
  1. De involverede myndigheder på tværs af styrelser må sætte sig sammen og tolke de mange tusinde målinger, der findes, og i relation til de nye lave grænseværdier lande på et niveau i fødevarer, der findes forsvarligt og praktisk anvendeligt. Altså et trade-off i forhold til at der findes PFAS i alle fødevarer fra det åbne land. På samme måde som vi i mange år har levet med, at der fx er kvivsølv i fisk - blot i så lave niveauer, at sundhedsværdien fra fisk overstiger risikoen.

Læs hele notatet her

Flere Nyheder